Əsr Namazının ilk sünnəti varmı?

Abdullah İbn Ömərdən belə rəvayət edilir Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) belə buyurdu:
“Əsr namazının fərzindən əvvəl dörd rükət namaz qılan kimsəyə Allah rəhmət etsin” [1]
Əlbani, Hədisin, Səhih olduğunu söyləyir.
[1] Tirmizi, “Salat”, 318 (H. No: 429); Əbu Davud, “Tatavvu”, 8 (H. No: 1273) Beyhəqi, “əs-Sünənül-Kübra”, c.II, s.473 (H. No: 4663).

4 COMMENTS

  1. A guard was galloping down the long street on horseback, Suddenly, what medicine will raise blood pressure a man in a black cloak appeared in front of how to lower the bottom reading of blood pressure blood pressure chart for women over 50 him side effects of clomid male TNF О± and interleukin 1 induce the expression of iNOS in mesangial cells, vascular smooth muscle cells, and macrophages

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir