Əsr Namazının ilk sünnəti varmı?

Abdullah İbn Ömərdən belə rəvayət edilir Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) belə buyurdu:
“Əsr namazının fərzindən əvvəl dörd rükət namaz qılan kimsəyə Allah rəhmət etsin” [1]
Əlbani, Hədisin, Səhih olduğunu söyləyir.
[1] Tirmizi, “Salat”, 318 (H. No: 429); Əbu Davud, “Tatavvu”, 8 (H. No: 1273) Beyhəqi, “əs-Sünənül-Kübra”, c.II, s.473 (H. No: 4663).

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.