Cəmiyyət

TEYMUR BƏY BAYRAMƏLİBƏYOV-160

ZİYALILIQ ZİRVƏSİNİN FATEHİ …Bir ixtiyar, müdrik qocaya bənzəyir bizim qədim yurdumuz. Dəmbəlov ucalığı, Viləş çay coşqunluğu, Yanardağ hərarəti yaşadır özündə……