Azərbaycan

İmadəddin SƏLİM, Qarabağ qazisi

Bu əlləri kəsəcəyik

Bu qolları qıracayıq

Bizlər səni quracağiq

Azərbaycan

 

Butövləşib bir olarsan

Coşub daşıb gur olarsan

Biz durduqca var olarsan

Azərbaycan

 

Bütün dünya bilsin bunu

Türkdür dünyanin sütunu

Tanı artiq sən dostunu

Azərbaycan

 

Dinin İslam, inamin Haqq

Son unvanın, gümanın haqq

Haqla kecən zamanın haqq

Azərbaycan