Bu gün

Yan o millətin halınakı, halı-
pərişandı bu gün,
Car çək, aləmə, susma
danış, cümlə- cahan qandı
bu gün.
*
Kafərlər, qatdı-qarışdırdı yenədə
tüm yer üzünü,
Liviya, Suriyası,İraq, Misiri virandı
bu gün.
*
Ey haqq aşiqləri, yenə haqqdan
yana qalxın ayağa,
Çünki, insanlığın son
nicatı, Allah, imandı bu gün.
*
Dolanıb cümlə cahanı, bizlər
donub eldən yazalım,
Varı, var, insanı ac
dolanan, Azərbaycandı bu gün.
*
İmadəddin, sus, soymasınlar dərini
Nəsimi kimi,
Talanan vətənin, her günü, acı bir
dastandı bu gün.

Qazi İmadəddin SƏLİM- Bizimsesimiz.info