Analitika Ədəbiyyat

Qazi ola bilməyən qazılar

Vahid Qazi Əhməd Ağaoğlunun “Xatirələr”, Çəmənzəminlinin “Studentlər”, Mehriban Vəzirin “Gövhər Ağa Cavanşir” kitabları üstündə Qarabağ düşüncəsi Sözün axırını əvvəl demək…