İslam Dünyası Tarix

Şərqi Türküstan

KOMMUNİST ÇİN HÖKUMƏTİNİN GİZLƏTDİYİ BÖYÜK ZÜLM XX əsrdə dünyaya dəhşət saçan ideologiyaların başında kommunizm dayanırdı. Alman filosofları Karl Marks və Fridrix…