“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 12-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Yəhudilər Məsihin gəlib müqəddəs torpaqları tamamilə ələ keçirəcəyinə və yəhudilərin dünya...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 13-cü hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Vaşinqtondakı Xarici İşlər Nazirliyi formal bir qurumdur. Amerikanın əsl Xarici İşlər...

LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ İSLAM BANKÇILIĞI MƏHSULLARININ İŞTİRAKI MEXANİZMİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Bizimsesimiz.info XÜLASƏ Məqalədə perpesktivli layihə maliyyələşdirmə vasitəsi kimi İslam bankçılığı məhsulları nəzərdən keçirilir və onların qısa təsnifatı verilir. ...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (V hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 5-ci hissəsi İslam Davamız İslam xaricində heç bir haqq və həqiqət mənbəyi yoxdur. Fən...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIX hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 19-cu hissəsini Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırdı Taleh Hüseynov Əvvəli Ötən Sayımızda Biz ikinci hərəkatın aparılmasını istədik. Fəqət coğrafi...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (III hissə)

( əvvəli ötən sayımızda )  YARADILIŞ VƏ İNSAN Nəfsini tanıyan Rəbbini tanıyar. Ağıl və vicdan sahibi kəslər üçün bitki, heyvan və insan olaraq dünyadakı milyardlarla xariqə...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XVII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 17-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Səddam Küveytin ilhaqıyla bağlı iqtisadi və siyasi faktları isə belə demişdi: “...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (IV hissə)

( əvvəli ötən sayımızda )  Bizimsesimiz.info // Hər fürsətdə, əhəmiyyətlə daim bunu xatırladıram. Biz İslam dinini tanıyırıq, amma nə qədər bilirik? Misal olsun deyə, bir...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 15-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) İslam Birliyi Davamız Sionist-kapitalist imperializminin oyunlarını anlamağın ən önəmli yollarından biri də...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 14-cü hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda) İslam bütün bəşəriyyəti bərabər haqlara sahib görür. Haqqı üstün tutar. İstismarı rədd...