“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (IX hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 9-cu hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda ) "Şərq bloku"nda ana fikir kommunizm fikri idi. Bu fikri realizə edərkən...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (II hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) ... Yaxşı, biz bunu niyə istəyirik? Çünki, biz ondan öncə Müzəffər Alanquş paşanın yanına getmişdik. Alanquş paşa həmin vaxt ordunun logistika...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XVI hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 16-cı hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Bu hadisələr cərəyan edərkən toplanan İslam Konfransı Körfəz böhranını heç cür...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 8-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Müsəlmanlar həmçinin loqarifmanı da kəşf ediblər. Bu gün loqarifma adlandırdığımız cədvəlləri...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 13-cü hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Vaşinqtondakı Xarici İşlər Nazirliyi formal bir qurumdur. Amerikanın əsl Xarici İşlər...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 15-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) İslam Birliyi Davamız Sionist-kapitalist imperializminin oyunlarını anlamağın ən önəmli yollarından biri də...

LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ İSLAM BANKÇILIĞI MƏHSULLARININ İŞTİRAKI MEXANİZMİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Bizimsesimiz.info XÜLASƏ Məqalədə perpesktivli layihə maliyyələşdirmə vasitəsi kimi İslam bankçılığı məhsulları nəzərdən keçirilir və onların qısa təsnifatı verilir. ...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (I hissə)

Bizimsesimiz.info // Saytımızın əziz izləyiciləri! Bu gündən etibarən saytımızda İslam tarixinin son dövrdə dahi şəxsiyyəti, siyasi-ictimai xadimi və müsəlmanların bu dövrdəki yol xəritəsi olan...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XVIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 18-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) KIBRIS DAVAMIZ Hər hansı bir dünya xəritəsini qarşımıza alıb baxarkən Türkiyəmizin və...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 14-cü hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda) İslam bütün bəşəriyyəti bərabər haqlara sahib görür. Haqqı üstün tutar. İstismarı rədd...