“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XI hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 11-ci hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda )  DÜNYANI İDARƏ EDƏN GÜCLƏR Milli Görüş mövcud hər hansı bir düşüncə və...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (X hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 10-cu hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda )  Həqiqətən İslam yolu zənginlikdir və sonda mənəvi cəhətdən də yetişmiş bir...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (IX hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 9-cu hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda ) "Şərq bloku"nda ana fikir kommunizm fikri idi. Bu fikri realizə edərkən...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 8-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Müsəlmanlar həmçinin loqarifmanı da kəşf ediblər. Bu gün loqarifma adlandırdığımız cədvəlləri...

LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ İSLAM BANKÇILIĞI MƏHSULLARININ İŞTİRAKI MEXANİZMİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Bizimsesimiz.info XÜLASƏ Məqalədə perpesktivli layihə maliyyələşdirmə vasitəsi kimi İslam bankçılığı məhsulları nəzərdən keçirilir və onların qısa təsnifatı verilir. ...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VII hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 7-ci hissəsi İndi bu amerikan labaratoriyasında bizə o hesablamalarla lovğalanan adamı gətirib mikroskopla...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VI hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 6-cı hissəsi Elm meşədə səmtini itirmiş birinin əlindəki kompasa bənzəyər. Ağlınızla səmaya baxaraq...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (V hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 5-ci hissəsi İslam Davamız İslam xaricində heç bir haqq və həqiqət mənbəyi yoxdur. Fən...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (IV hissə)

( əvvəli ötən sayımızda )  Bizimsesimiz.info // Hər fürsətdə, əhəmiyyətlə daim bunu xatırladıram. Biz İslam dinini tanıyırıq, amma nə qədər bilirik? Misal olsun deyə, bir...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (III hissə)

( əvvəli ötən sayımızda )  YARADILIŞ VƏ İNSAN Nəfsini tanıyan Rəbbini tanıyar. Ağıl və vicdan sahibi kəslər üçün bitki, heyvan və insan olaraq dünyadakı milyardlarla xariqə...