LAYİHƏLƏRİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ İSLAM BANKÇILIĞI MƏHSULLARININ İŞTİRAKI MEXANİZMİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ

Bizimsesimiz.info XÜLASƏ Məqalədə perpesktivli layihə maliyyələşdirmə vasitəsi kimi İslam bankçılığı məhsulları nəzərdən keçirilir və onların qısa təsnifatı verilir. ...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (I hissə)

Bizimsesimiz.info // Saytımızın əziz izləyiciləri! Bu gündən etibarən saytımızda İslam tarixinin son dövrdə dahi şəxsiyyəti, siyasi-ictimai xadimi və müsəlmanların bu dövrdəki yol xəritəsi olan...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 8-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Müsəlmanlar həmçinin loqarifmanı da kəşf ediblər. Bu gün loqarifma adlandırdığımız cədvəlləri...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XXI hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 21-ci hissəsi Əvvəli Ötən Sayımızda MAARİF DAVAMIZ Hələ iki əsr əvvələ qədər Parisdə Sarbonna Universitetində kürsüyə çıxan professorlar bizim...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 15-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) İslam Birliyi Davamız Sionist-kapitalist imperializminin oyunlarını anlamağın ən önəmli yollarından biri də...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XI hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 11-ci hissəsi ( Əvvəli ötən sayımızda )  DÜNYANI İDARƏ EDƏN GÜCLƏR Milli Görüş mövcud hər hansı bir düşüncə və...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XVII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 17-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) Səddam Küveytin ilhaqıyla bağlı iqtisadi və siyasi faktları isə belə demişdi: “...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XVIII hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 18-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) KIBRIS DAVAMIZ Hər hansı bir dünya xəritəsini qarşımıza alıb baxarkən Türkiyəmizin və...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (VI hissə)

( əvvəli ötən sayımızda ) Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 6-cı hissəsi Elm meşədə səmtini itirmiş birinin əlindəki kompasa bənzəyər. Ağlınızla səmaya baxaraq...

“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XX hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın "DAVAM” adlı kitabının 20-ci hissəsi ( əvvəli ötən sayımızda ) MƏDƏNİYYƏT DAVAMIZ Millətimiz tarix boyunca zorba gücü deyil, Haqqı üstün tutmuşdur. Bəşəriyyət...