Mənəviyyat

Sağ qalan şəhidin “staj” problemi…

…Göydən yağış kimi yağan minamyot mərmisi bölüyümüzü pərən-pərən saldı. Gözümün qarşısında deyib-güldüyüm, birlikdə yemək yediyim, səngərdə çiyin-çiyinə dayandığım əsgər yoldaşlarımın,…