Şərqi Türküstan

KOMMUNİST ÇİN HÖKUMƏTİNİN GİZLƏTDİYİ BÖYÜK ZÜLM XX əsrdə dünyaya dəhşət saçan ideologiyaların başında kommunizm dayanırdı. Alman filosofları Karl Marks və Fridrix Engelsin fikirlərinə söykənən bu ideologiyanın...

Atabəy Şəmsəddin Eldəniz

Quldan Atabəyliyə doğru. Qüdrətli Azərbaycan Eldənizlər (Atabəylər ) dövlətinin banisi, böyük diplomat, məşhur sərkərdə  Şəmsəddin Eldənizin maraqlı taleyi olmuşdur.  Tarixi qaynaqlar Şəmsəddinin gəncliyinin əzab-əziyyət...

Professor Nəcməddin Ərbakanın həyatı- I HİSSƏ

Nəcməddin Ərbakan 1926-cı il 29 oktyabrda Sinopda doğulmuşdur. Atası Adananın Kozan və Saimbəyli bölgəsində yaşamış Kozanoğullarından Məhəmməd Səbri Ərbakandır. Ağır cəza rəisi olan atasının müxtəlif...

Əbülfəz Elçibəyin Vaşinqton səfərinin gizlinləri

Bizimsesimiz.info // Xalq Hərəkatı öndərinin ölümündən 3 ay əvvəlki ABŞ səfərinin ayrıntıları ilk dəfə… Azərbaycan Xalq Hərəkatının öndəri, keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəy məlum olduğu kimi...

Əliağa Şıxlinskinin ömrünün sonları – Generalın ürək titrədən vəsiyyətnaməsi

Bəzən elə arxiv sənədlərinə rast gəlirik ki, onu dərc edib-etməmək barədə xeyli düşünməli olursan. Bizi tərəddüdlər içərisində buraxan sənədlərdən biri də general Əliağa Şıxlinskinin...

Liberal dünya nizamının qürubu

Müasir dövrdə Qərb elmi dairələrində formalaşmaqda olan yeni tendensiya "liberal dünya nizamı” kimi adlandırılan mövcud beynəlxalq münasibətlər sistemi qarşısındakı çətinliklər və onun gələcəyi ilə...

Ermənilərin qənimi olan Bakı qoçuları

Bizimsesimiz.info // 1918-ci ildə türk ordusu Bakının xilasına yetişənədək şəhəri erməni hücumundan qorumaq çətinləşdi. Həmin dövrdə Bakı qoçuları xalqın imdadına yetişdi. Onlar ayrı-ayrı dəstələrə...

Çeçenistanın ilk prezidenti- Cövhər Dudayev

Bizimsesimiz.info // Özlərini dünyanın ən qədim xalqlarından biri olaraq görən çeçenlərin Rusiya ilə münasibətləri çarlıq dönəminə qədər uzanır. Cənuba doğru genişləmə siyasəti çərçivəsində Rusiya...

Seyid Yəhya Bakuvi

Seyid Yəhya Bakuvi — Mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan Seyid Yəhya Bakuvi Azərbaycanın tanınmış filosof alim və şairlərindən biri, xəlvətilik təriqətinin ikinci qurucusudur. Bakuvi eyni...