“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIV hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 14-cü hissəsi

( Əvvəli ötən sayımızda)

İslam bütün bəşəriyyəti bərabər haqlara sahib görür. Haqqı üstün tutar. İstismarı rədd edər. Heç kəsin heç kəsə qul və kölə olmasını qəbul etməz. Bu səbəbdən sionizm tarixi boyunca daim haqqı üstün tutan İslamı hədəfə almışdır.
Hədisi-şəriifdə “əl-küfru millətun vahidə” (Küfr bir millətdir) buyurulmaqdadır. Hər nə qədər xəritəyə baxarkən çeşid-çeşid, fərqli-fərqli bir çox dövlətlər, ölkələr görsək də bunun mənası küfr bir mərkəzdən idarə edilir deməkdir. Bu mərkəz dünya sionizmidir.

İstəsəniz Tövrata, istəsəniz də Kabbalaya baxın. Sionizmin aməntusunun bunlar olduğunu görərsiniz:
Bunların birincisi, bəni-İsrail üstün millətdir. İkincisi, bəni-İsrail dünyanın sahibi, digərləri köləsi olacaqdır. Digər milllətlər meymundan yaradılmış, sonradan insana çevriliblər. Çünki, digər insanlar bəni-İsrailə xidmətçi olsun deyə yaradılıblar. Son hədəf sionizmin hakimiyyətini qurmaqdır. Bunun üçün birinci addım olaraq sürgündəki yəhudilər Fələstinə toplanmalıdır. İkinci addımda Fəratla Nil arasındakı vəd edilmiş torpaqlarda Böyük İsrail qurulacaqdır. İsrail dövlətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Mərakeşdən İndoneziyaya qədər 28 ölkənin hakimiyyəti nəzarət altında olacaq və bölünüb parçalanmalıdır. İsrailin təhlükəsizliyi üçün Anadoluda on doqquz səlib yürüşünü dəf edən Səlcuqlu və Osm
anlının varisi müstəqil bir dövlət olmamalıdır.
Məscidi-Əqsanın yerinə yenidən Süleyman məbədi tikiləcək və bütün bunlar reallaşdıqdan sonra Məsih yer üzünə enəcək. Davud Əleyhissalamın taxtına bir yəhudi kralı olaraq oturacaqdır. Bu kral dünya hakimiyyətimizi bina edəcək və İsrail oğullarının dünya hakimiyyətini əbədiyyən möhkəmlədəcəkdir. Sionizmin inancı budur. Bunlar İsrailin dinidir. Dinlərini də dəyişdirməzlər.

Necə ki, bu qayələr çərçivəsində XX əsrin əvvəllərində Teodor Herzl vasitəsiylə İsraili qurmaq üçün sultan Əbdülhəmiddən Fələstində torpaq almağa cəhd etdilər. Sultan Əbdülhəmid bu təklifi rədd edincə, 1897-ci ildə İsveçrənin Bazel şəhərində I Sionist Konqresi toplandı və burada üç önəmli qərar verildi: 1. Sultan Əbdülhəmid taxtdan endirilməlidir. 2. Osmanlı dağılmalıdır. 3. 100 il içərisində islahatlar yoluyla da olsa, İslamiyyətin ortadan götürülməsi təmin olunmalıdır.

Bu qərarların yerinə yetirilməsi sionizmin ustadları tərəfindən italyan haxambaşısı Emmanuel Karasssoya tapşırıldı. Emmanuel Karasso bu planı həyata keçirmək üçün əvvəlcə hazırlıq gördü. Sonra isə reallaşdırmağa başladı. Bunun üçün İtaliyadan gəlib Osmanlı ərazisindəki Salonikə köçdü. İlk öncə burada “İttihad və Tərəqqi” dərnəyini qurdu. Mason lojaları açdı. Beləcə, ətrafında insan gücü toplamağa başladı. Bu bölgədəki bəzi hərbi bürokatları təsiri altına saldı. Sonra bunları təhrik edib padşaha qarşı İstanbula getmələrini təmin etdi. Sülhsevər bir sultan olan Əbdülhəmid xan bunları məhv edə biləcəyi halda, şəfqətli bir insan olduğu üçün qan tökülməsini istəmədi. Və bunların təzyiqiylə 1878-ci ildə buraxdığı Məclisi-Məbusanı otuz il sonra 1908-ci ildə yenidən açdı.

Emmanuel Karasso bu məclisə Salonik millət vəkili olaraq girdi. O, əksəriyyəti qeyri-müsəlmanlardan ibarət olan və özünün nəzarətindəki bu məclisdən bir il içərisində sultan Əbdülhəmidin impiçmenti üçün qərar çıxartdı. Bu qərarı elan edən heyətin başında saraya şəxsən özü getdi.
1909-cu ildə sultan Əbdülhəmidi Salonikə sürgünə göndərdilər. Bundan sonra İttihad və Tərəqqi partiyaya çevrildi. Və Məclisə hakim oldu. Bir çox hərbi bürokratı təsiri altına saldı. Beləcə, Emmanuel Karasso Bazel konfransının qərarlarından birinci addımı gerçəkləşdirmiş oldu.
Növbə ikinci addıma gəlmişdi. Əvvəlcə, Liviya italyanlara verildi. Sonra Balkan müharibəsi başladıldı. Daha sonra isə heç ehtiyac olmadığı halda, Osmanlı Birinci Dünya Müharibəsinə ilhaq edildi. Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında 1914-cü ildən 1918-ci ilədək 4 il boyunca Qaliçiyadan Yəmənə qədər 30 ayrı-ayrı cəbhədə vuruşan Osmanlı bütün cəbhələrdə Çanaqqala dastanı kimi böyük qəhrəmanlıqlar göstərməsinə baxmayaraq, bütün dünyaya qarşı savaşdığı üçün gücdən düşdü. Sevr müqaviləsini imzalamaq məcburiyyətində qaldı.

Sevr əslində Böyük İsrail planıdır. İngilislər Fələstinə bu torpaqların onların olması üçün deyil, ərzi-məvuda aid olduğuna görə buranı alıb İsrailə vermək məqsədiylə gəldilər. Sionizm Böyük İsraili qurmaq məqsədiylə Sevr müqaviləsini tətbiq edə bilməsi üçün 5 il çalışdı. Fəqət, hələ 1919-cu ildə Qəhrəmanmaraşda Südçü İmam və Rizvan Xoca kimi milli qəhrəmanlar irəli çıxdı. Və belə demək mümkünsə, xalq balta-yabayla fransızları qovdu. Yunanlar 1919-cu ildə İzmirə girdilər. Ancaq orada da balıkəsirli Həsən Bəsri Çantay və Vəhbi Çıxrıqçı kimi milli qəhrəmanların liderlik etdiyi böyük milli müqavimətlə qarşılaşdılar. Belə böyük qəhrəmanların yaratdıqları milli təşkilatlar sayəsində bu xaçprəst güclər arzu etdikləri məqsədə heç cür çata bilmədilər.

Bütün bunların ardınca, 23 aprel 1920-ci ildə TBMM-in qurulması və Anadoluda işğalçıların qovulması üçün bütövlükdə Milli Qurtuluş Savaşının başlamasından dolayı, Sevr müqaviləsini həyata keçirə bilmədilər. Bundan sonra irqçi imperializm dediyimiz sionizm beş illik Birinci Dünya Müharibəsi və İstiqlal savaşına rəğmən məqsədinə heç cür çata bilməyincə, strategiyasını dəyişdi. Savaşaraq işğal etmək yerinə, Haim Nahum doktrinası ilə Anadolunu yumşaq tikə edib Böyük İsraili qurmaq strategiyasına seçdi.

Belə ki, Misir haxamı olan Haim Nahumun İnönünün müşaviri kimi iştirak etdiyi Lozanna müqaviləsindən əvvəl avropalı dostlarına və mason lojası sahiblərinə söylədiyi sözlər bu strategiyann nəticəsidir. Nahum avropalı dostlarına belə deyirdi: “ – Səhv edirsiniz. Anadolunu işğal etməklə müsəlman türkləri əridəcəyinizimi zənn edirsiniz? Xeyr! Türkləri müharibə ilə çökdürə bilməzsiniz. Bir neçə ilin içərisində bu millətin yenidən diriləcəyini, özünü toplayıb ayağa qalxacağını nəzərə almayırsınız. Elə isə görüləcək iş Lozanna sazişiylə bunlara fürsət vermək və bu müddət ərzində İslamiyyətdən uzaqlaşdırıb din və tarix şüurunu unutdurmaqdır. Müsəlman türklər iman və əxlaqi aşınma mərhələsini keçməlidirlər. İqtisadiyyatları çökdürülməli, siyasi partiyalardan tutmuş qəzetlərə kimi hər şey ələ keçirilməlidir. Yumuşaq və asan tikəyə çevrildikdən sonra, Türkiyə parçalanıb Böyük İsrailə ilhaq edilməlidir. Bu şərtllərə əməl etmədən türk millətini tarix səhnəsindən silmək mümkün deyildir. Bu şərtlər təhəqqüq etmədən vuruşsanız qalib yox, məğlub olarsınız”.

Beləcə, Lozanna bir fasilə olaraq imzalanmışdır. Sionizm bir yandan Haim Nahum doktrinası imzalayır, o biri tərəfdən də məqsədini həyata keçirmək üçün bu planı addım-addım gerçəkləşdirir. Əlbir çalışanlar vasitəsiylə Türkiyənin Avropa Birliyinə girmə təşəbbüsləri irəli sürülür. Bununla da Türkiyə zəiflədilir və etmiadı zədələnir. Münasib vaxt gəldikdə, Türkiyə xüsusi statusla AB-nə qəbul olunacaq. Dərhal arxasınca İsrailin də AB-nə girməsiylə Türkiyə İsrail ilə eyni birliyin parçası olacaqdır. Bunun ardınca, “AB çox böyüdü. Yaxın Şərqi ayrı edək” deyiləcək. Türkiyənin də içində olduğu bölgə İsrail ilə birlikdə ayrı bir birlik, ayrı bir dövlət olaraq tanınacaqdır.

***

Sionizm bir timsaha bənzər. Bu timsahın üst çənəsi Amerikadırsa, alt çənəsi Avropa Birliyidir. Beyni sionizm, bədəni isə əlbir çalışanlardır. Türkiyə üzərində oynanılan oyunları bilmək üçün millətimizin iki əsrdir sürükləndiyi qərbliləşmə macərasını və Avropa Birliyini yaxşı bilmək lazımdır. 1980-ci illərdən etibarən milli görüşçü olaraq bütün Anadolunu dolaşıb Ortaq Bazarla bağlı konfranslar verərək, bu birliyin əsl mahiyyəti baxımından Türkiyəmizi və insanlarımızı ayıltmaq vəzifəsini yerinə yetirmişdik. Türkiyənin də kor-koranə daxil edilmək istənildiyi bu birlik nədir? Avropa Ortaq Bazarı neə meydana gəlmişdir? Bugünkü təbirlə Avropa Birliyi gələcəyi olan quruluşdur?

Ortaq Bazar sözü içərisində “Bazar” deyə bir söz ifadə edilir. Aparılan propaqandalarla da bunun sanki bir iqtisadi iş birliyi hadisəsiymiş kimi anlaşılmasına cəhd edilir. Ən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, əslində Ortaq Bazar bir iqtisadi iş birliyi hadisəsi deyildir. Türkiyənin Avropa Birliyinə salınması demək 400 milyonluq bir xristian aləminin içərisinə 75 milyonluq Türkiyəni götürüb bir vilayət kimi yapışdırmaq, onların əmrinə vermək, onlarla birlikdə bir dövlət halına gətirmək hadisəsidir. Hadisə iqtisadi deyil, siyasi və ideolojidir. Bundan dolayıdır ki, iqtisadi məsələlərin fövqündə çox böyük məna və əhəmiyyət daşıyan mövzudur.

Səlib yürüşləri ilə əldə edilə bilməyən nəticələri bu adlar altında əldə etməyin bir oyunudur. Avropa Birliyində Türkiyənin vilayət olmasıyla, əvvəlcə müstəqillik aradan götürüləcəkdir. Çünki, onlar nə qərar verərlərsə, Türkiyə bir vilayət kimi “Baş üstə!” deyəcək. İnkişaf deyil, ən böyük infrastrukturlarımız onların olacaq. Bizə isə ancaq ofisiantlıq və şəyirdlik qalacaq.

Buna görədir ki, bu məmləkətin inanmış milyonlarla insanı Allahın izniylə elə edəcəklər ki, təqlidçi zehniyyətlərin millətdən soruşmadan gurultu çıxararaq bu milləti Avropanın vilayəti etmək əməlinə mane olacaqlar.

Almaniyada da, Fransada da həddən çox katolik xristian vardır. İkinci Dünya Müharibəsində bu iki toplum bir-birini amansızcasına əzdi, biçdi, doğradı. Müharibədən sonra papa bu ölkələrin hökumətlərini çağıraraq “Gəlin bura, övladlarım! Bax min ildən bəridir müharibə edirsiniz. Katoliklər olaraq aranızda bir-birinizi kəsməyi, öldürməyi aradan qaldırın. Bunun çarəsi nədir? Necə ki, Amerika ayrı-ayrı dövlətlər idi. Bir-biriləriylə müharibə edirdilər. Bir araya gəldilər. Bir dövlət oldular. Artıq bir-biriləriylə vuruşmayırlar. Siz də bir dövlət olmalısınız və artıq bir-birinizlə savaşmamalısınız”, – dedi. Bugünkü Avropa Birliyinin yaradılması qərarı ilk dəfə 1954-cü ildə Romada baş tutan katolik toplantısında Almaniya baş naziri və bir katolik olan Konrad Adenauer, Fransa baş naziri katolik olan Robert Şuman və İtaliya baş naziri həmçinin bir katolik Alçide Qasperi – üç ölkənin baş nazirləri olaraq iştirak etdilər. Bu üç baş nazir üç il çalışaraq 25 mart 1957-ci ildə Roma sazişini imzaladılar.

Yəni, Avropa Birliyinin təməli xristian mədəniyyətinin üstündədir. Bizim mədəniyyətimiz isə İslamın əsrlər boyu bəşəriyyətə səadət gətirən və haqqı üstün tutan ülvi prinsiplərinə istinad etməkdədir. Tarix boyunca bəşəriyyətə səadət gətirən bizim mədəniyyətimizi buraxıb xristian mədəniyyətini mənimsəməyə səy etmək ən böyük şüursuzluqdur və əsla qəbul edilə bilməz. Belə bir dəhşətli xəta ancaq bizim mədəniyyətimizin nə olduğunun dərk olunmamasından doğar.

Biz min il insanlığa məşəl tutmuş bir millətik. Bizə yaraşan insanlıq və əxlaq çökməsi baxımından fəlakətə gedən Qərbin maşınına atılmaq deyildir. Bizə yaraşan müsəlman ölkələr ilə adil, haqqa söykənən birlik qurmaq və Qərbə də, Şərqə də nümunə olmaqdır. Bizim millətimizin vəzifəsi budur. “Türkiyəni götürüb mütləq Avropa Birliyinə soxacağıq” demək, sadəcə Türkiyəyə deyil, bütün bəşəriyyətə pislik etməkdir. Çünki, qurtuluş qapısını örtür.

“Ancaq Avropa” deyib israr edənlərlə universitetə gedən qız uşaqlarının başını açdırmağa çalışanlar eyni adamlardır. Avropanı mütərəqqi görüb, İslamı mürtəce görənlər eyni adamlardır. Durub deyir: “ – Əfəndim, Avropa bizi Avropa ailəsinə daxil olmağa layiq gördü”. Bu söz və yanaşmalar bütün əcdadlarımızın sümüklərini sızıldadan ifadələrdir. Bu nə deməkdir? Avropa kimdir? Haraya daxil olmağımıza layiq görür? Biz tarixin ən şərəfli millətiyik. Biz Avropanı nəyəsə layiq görərik və ya görmərik.

Bunların çoxu nəfsinə əsir insanlardır. İçki içsin, eyş-işrətində olsun. Elə Türkiyə tərəqqi edəcək deyə Avropa Birliyini istəməyir. Öz milli mənliyinə, öz tarixinə, öz mahiyyətinə o qədər yadlaşıb ki, nə istədyinin fərqində deyildir. Bu millət cəbhələrdə bugünkü əhalimiz qədər şəhid verdi. Biz Çanaqqala müharibəsini niyə apardıq? Bu məmləkəti aparıb Avropaya vilayət edəcəklərsə, Çanaqqala Hərbində bu qədər şəhid niyə verdik? Çanaqqala Hərbini uduzmuş olsaydıq, ingilislər gəlib bütün ölkəni işğal edəcəkdi. Sonra istədiyi yeri satın alacaq və bizi ofisiant, şəyird kimi işlədəcəkdi. İndi Avropa Birliyi yoluyla eyni şeyi edir. Səlib yürüşüyləriylə əldə edə bilmədiklərini indi Roma sazişi ilə gəlib aldadaraq həyata keçirmək istəyirlər. Hadisə bu qədər mühümdür.

Bir gün xəbərlərdə “Belçikada türk kəndi” deyə bir kənd göstərdilər. Adı Faymonvilledir. Səlib yürüşləri zamanı, bu kəndin sakinləri yürüşə qatılmamışlar. Min il əvvəl “Siz türklərin tərəfindəsiniz. Elə isə türk kəndisiniz”, – demişlər. O gündən bu günə kimi bunların adı türk kəndi qalıb. Bələdiyyələrin qarşısında ay-ulduz var. Bu kəndin futbol komandasının formasında da ay-ulduz var. Amma şərab içib donuz əti yeyən insanların kəndidir. Bunu niyə xatırladıram? Bizim Süleyman Arif Əmrə bəyin gözəl bir sözü oldu: “Xocam, bunlar bizi Ortaq Bazara soxub bütün Türkiyəni Belçikadakı o kəndin gününə salmaq istəyirlər”, – dedi. Ona görə söyləyirəm. İnsanlıqdan, haqdan, ədalətdən, milli mədəniyyətimizdən, dinimizdən əsər-əlamət qalmayacaq. Bundan nə bizə, nə də onlara xeyir gələr. Çünki, biz bunların həqiqisini yaradıb onlara da nümunə olmaq məcburiyyətindəyik.

Deyək ki, bir anlıq Avropa Birliyinə girdin. Nə olacaq? Bütün pullar yəhudinin əlindədir. Çıxıb buraya gəlsə, ən strateji və məhsuldar müəssisələri satın alar. Yəni, bu gün sənin sahibi olduğun fabrik sabah bir yəhudinin, bir ermənin, bir rumun olacaq. Sən öz fabrikində mühasib olacaqsan. Bu gün bir mehmanxananın sahibi sabah onların ofisiantı olacaq. Niyə? Çünki, Ortaq Bazarın sistemi elədir ki, zəngini zəngin, yoxsulu da yoxsul edir. Onların adam başına düşən milli gəliri səninkinin 10 qatıdır. Bu yoxsul gedib o zənginlə ortaq olduğu zaman zənginləşməyəcək. Əlindəkini də itirəcək.

Onsuz da sistem istismar sistemidir. Heç bir fabrik aça bilməzsən. Heç bir sənaye infrastrukturu yarada bilməzsən. Avropa Birliyi xəyalıyla yarım əsr boş-boşuna getdi. Heç bir sənaye açılmadı. Bizim açdığımız ağır sənaye fabriklərinin üstünə bir daş qoymadılar. İndi gedin supermarketlərə baxın. Paytaxt Ankaradakı marketdə yunan qarğıdalılarından hazırlanmş çipsilər satılır. Bütün rəflər Amerikadan, Fransadan, İtaliyadan idxal edilmiş xırda-xuruşla doludur. Çünki onlar ortaq, biz isə bazarıq. Həm də hələ Avropa Birliyinə girmədiyimiz halda belədir. “Girdik” dedinmi, hər tərəfdə bunların malı gəzib-dolaşacaq. Biz necə olacağıq? Öz fabrikimizdə, öz vətənimizdə satıcı olacağıq. “Yox, əfəndim! Biz də işləyərik. Bizim insanlarımız çalışqandırlar”.

Doğrudur, amma oyuncaq tapançasıyla da 42-lik topun qarşısına çıxmaq olmaz. Amma bir anlıq əksini düşünün. Biz müsəlman ölkələrlə birlikdə Ortaq Bazar qurduq. O zaman nə olacaq? 1,5 milyardlıq böyük bir İslam aləmi vardır. Müsəlman ölkələr Avropa ölkələri kimi doymayıblar. Hər cür ehtiyaca acdırlar. Çünki, bu günə qədər istila olunmuş, daim inkişafdan geri saxlanılıblar. Bu ölkələrin içərisində texnologiya cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ölkə də Türkiyədir. Türkiyə elə bir nöqtədədir ki, bu gün azca çalışsa təyyarəsini və tankını özü düzəldər. Fabriklərini özü açar.

Bu gün Səudiyyə Ərəbistanının ABŞ-a bir dəfəyə verdiyi təyyarə sifarişinin miqdarı 5 milyard dollardır. Bu dəqiqə Amerikada təyyarə sənayesində 700 min adam işləyir. Bu 700 min adamın 300 mini Amerika ordusuna, 400 mini xarici sifarişlərə, yəni müsəlman ölkələrindən gələn təyyarə istəkləri üçün işləyirlər. Bu sifarişlər bizə gəlsə, nə olarıq? Biz birdən-birə nəhəng ölkəyə çevrilərik. Dünyanın sifarişi, dünyanın pulu, dünyanın işi…

Heç kəs bizə çata bilməz. Bu cür böyük bir tarixi fürsət qarşımızdadır. Türkiyənin mənfəəti Avropanın qapısında gözləməkdə deyil, müsəlman ölkələrlə ortaq birlik və ortaq bazar qurmaqdadır. Biz onlar kimi qardaş müsəlman ölkələrini istismar edəsi deyilk. Əl birliyiylə min illik tariximizdə olduğu kimi həm onların inkişafına kömək edəcəyik. Həm də özümüz güclənəcəyik. Əsrlərin meydana gətirdiyi bu gecikmə Türkiyənin öndərliyində İslam aləminin böyük tərəqqisinə səbəb ola bilər.

Bizimlə rəqabət edə bilməzlər. Bu həqiqəti dünya sionizmi də bilir. Hətta biz bilməyirik, onlar bilir. Bildikləri üçündür ki, illərdir bizimlə məşğuldurlar. Bilirlər ki, Türkiyə azca fürsət tapsa birdən-birə güclənəcək. Bunu istəməyirlər. İstəmədikləri üçün də daima Türkiyə ilə məşğuldurlar.

İllərlə, əlhəmdülillah, qar-qış demədən Anadolunun yollarına düşdük. Ortaq bazarın, Avropa Birliyinin nə olduğu haqda konfranslar verdik. 75 milyon insanımıza bu gerçəklikləri çatdırdıq. Onsuz da insanlarımız bunu bilirlər. Bu inancla bir daha söyləyirəm. İslam Birliyi həqiqətən qurulacaq. Heç cür başqa yolu yoxdur. Biz bunu bu gündən söyləyir və elan edirik. İçimizdə bu gerçəklikdən əks tərfədə olanlar sabah İslam Birliyi qurularkən utanacaqlar.

(ardı var)

(Qeyd: Azərbaycan türkcəsində yayımlanan “Davam” kitabının bütün müəlliflik hüquqları yalnız və yalnız Doğru Yol Partiyasına aiddir)

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir