“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XIX hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 19-cu hissəsini Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdırdı Taleh Hüseynov

Əvvəli Ötən Sayımızda

Biz ikinci hərəkatın aparılmasını istədik. Fəqət coğrafi bölgünü əsas götürdük. Bu səbəbdəndir ki, ikinci hərəkatın aparılmasının mütləq şərt olduğunu görürdük. Və min bir əziyyətlə ikinci hərəkatı başladıq. İkinci hərəkat dayandırılmadan da biz o hədəflərə çatmağı israrla istədik. “ – Ən azından Larnaka mütləq alınmalıdır”, – dedik. Sonradan Larnakanı almaq üçün gedən bizim qoşun komandirinə bizdən xəbərsiz “ – Xeyr, getməyin! Geri qayıdın!”, – deyə əmr verildiyini öyrəndik. Hətta o komandir “ – Cənab Ərbakan, bizi Larnaka yolundan qaytarmasaydınız daha da yaxşı olacaqdı” – dedi. Əcəvit də yanımda idi. Mən də “ – Özü buradadır. Biz qaytarmadıq. Deməli, o qaytarıbdır. Biz də bunu indi burada öyrənirik”, – dedim.

Biz Cenevrə konfransından heç nə gözləməyirdik. Çünki, Cenevrə konfransı bizim milli mənafelərimiz baxımından son dərəcə yersiz bir konfrans idi. Burada yunanlardan bizə G-5 xəttindən 5 km geriyə çəkilmək təklifi çatdırıldı. Halbuki, bu təklif bizə heç nə vermirdi. “Oldu” desəydilər, çox əleyhimizə olacaqdı. Niyə? Çünki, bir müddət sonra gələcəklər və hazırlıq görəcəklər. Yunanıstandan və başqa yerlərdən yeni qüvvə gətirəcəklər. Bizi buradan geri oturdacaqlar. Biz həm macəraya girəcəyik. Həm də çox ağır itki verəcəyik. Çünki, hərbçilər bizə hesabat verərkən, bu hərbi hərəkatın o günkü pulla 9 milyard lirəyə, yəni 500 milyon dollar xərcə başa gəldiyini, ikincisinin isə ən azı 40 000 nəfərlik qüvvələrlə aparılması lazım olduğunu, bu günə qədərki təcrübələrdə bu cür bir hərəkatda 25%-lik itkinin nəzərə alınmasını demişdilər.

Allahın böyük lütfüdür ki, bizə 500 nəfər şəhidlə bu hərəkata nail olmaq nəsib olmuşdur. Bu rəqəm ordumuzun necə bacarıqlı olduğunu göstərən bir rəqəmdir. Kıbrısda kanton sisteminin qurulmasına qarşı da çıxdıq. Bunun yunanlara sərf edəcəyini və çox keçmədən adanın Yunanıstana birləşməyinin ən rahat və qısa yolu olduğunu düşünürdük. Kıbrıs kantonlara bölünəcək. Oralarda bizim muxtarlarımız olacaq. Amma idarəetmə onlarda olacaq. Bu necə bir şeydir? Yəni, yunanları tanımadan edilmiş xəyali bir təklifdir. Ona görə də biz qətiyyətlə bunun əleyhinə çıxdıq. Bu mübahisə Milli Təhlükəsizlik Şurasında da aparıldı. Allah üzümüzə baxdı ki, hərbçilər bizim tərəfimizi saxladı. “ – Kanton həll variantı bizə heç nə verməz. Heç bir şeyə nəzarət edə bilmərik”, – dedilər.

Biz iki müstəqil dövlət olaraq coğrafi bölgünü düşünürdük. “ – Kıbrısda coğrafi bölgü aparılsın. İki müstəqil dövlət qurulsun. Onsuz da Sülh Hərəkatı başlayarkən, bizim fikrimiz bu idi. Axırda bunu açıq şəkildə elan etdik. Biz federativ dövlət istəyə bilmərik. Sərhədləri bir-birindən qəti şəkildə ayrılmış iki müstəqil dövlət olmalıdır”, – dedik.

İndi Allaha şükür ki, adada əmin-amanlıq var. Bu neçə ildir bu əmin-amanlıq nə ilə təmin olunur? Arada dəqiq sərhədin olması sayəsində. O vaxt bu haqda danışmağı belə, böyük cəsarət hesab edirdilər. Hətta o vaxt “Sus! Etmə, eləmə!” dedilər. Niyə? Qərbli böyük qardaşların xoşlarına gəlməzmiş. Bütün dünyanı əleyhimizə qaldırmış olacaqmışıq. Yaxşı, sonra nə oldu? 10 il keçdi. Orada müstəqil dövlət qurmaqdan başqa çarə yoxdur deməyə məcbur oldular. Məsələn, ada məskunlaşdırılarkən, Maraş qəsdən boş buraxıldı. Beləcə, növbəti böyük bir səhv buraxıldı. Siz Maraşı boş saxlasanız, yunan nə düşünəcək? “Bunu mənimçün boş saxlayırlar. Elə isə, bunu mənə verin!” Yunan bunu istəyir deyə, yunandan şikayət etməyə haqqımız varmıdır?

Kıbrıs siyasətində güzəştli davranıldığı müddətcə yunan istəməyə, hər fürsətdə güzəşt qoparmağa davam edəcəkdir. Avropaya daxil olacağıq deyə, Qərbin xoşuna gələcəyik deyə veriləcək hər güzəşt yunanları daha da cəsarətləndirməkdən və tələblərini daha da çəkinmədən irəli sürməkdən başqa bir işə yaramayacaqdır.

Necə ki, bütün bunlardan sonra Butros Qali Kıbrısda əsl rolunu oynamağa başladı. Butros Qali misirli bir provoslav idi. Atası kimi özü də İslam düşməni idi. Qardaşı Yunanıstanda yaşayırdı və Vasiliunun ortağıydı. Qardaşının xanımı yunandır. Butros Qali bərabərdir BMT, bərabərdir provoslav, bərabərdir yunan deməkdir. Necə ki, Butros Qalinin atası Osmanlını yıxmaq və parçalamaq üçün bütün gücüylə çalışıbsa, oğlu da Türkiyəni və İslam aləmini parçalamaq və ortadan götürmək üçün atasından daha çox səylə çalışdı.

Butros Qali iş başına keçər-keçməz “kolbasa doğrama” metoduna başladı. Kıbrısı götürüb dilim-dilim yunanlara, Yunanıstana verəcək planı icra etməyə girişdi. O planın hyata keçməsi üçün kolbasanın ilk dilimi olaraq “Əvvəlcə Maraşı və Gözəlyurdu verməlisiniz. Ondan sonra digərlərini müzakirə edərik” prinsipini ortaya atdı. Türkiyəyə verdiyi ultimatomda “Maraşı verməlisiniz. Yunanlar Maqosa qalasının dibinə qədər gəlməlidir. Bütün bölgəni onlar idarə etməlidirlər” deyirdi. Onların nəzarətindəki Lefkoşa hava limanı onların mehmanxanalarına turist daşıyacaq, amma Ərcan hava limanı bağlanacaqdır.

Bu nə hərislik, bu nə ikili standartdır?! Ortada Bosniya, Azərbaycan soyqırımları və faciələri varkən, Fələstin və Kəşmirlə bağlı BMT-in saysız-hesabsız qərarlarının heç biri icra olunmadığı halda, nədən onlar əhəmiyyətli sayılmır, Kıbrıs haqda verilən qərarlar bu qədər mühüm olur? Çünki, o qərarlar müsəlmanların soyqırımlarıyla bağlıdır. Onların icra olunmaması lazımdır. Halbuki, Kıbrıs haqqında verilən qərar isə Kıbrısdakı müsəlmanları aradan götürüb adanı xristianlara, yunanlara vermək planıdır. Provoslav keşiş Butros Qali bunun üçün işini-gücünü buraxıb Kıbrısla məşğul oldu.

Hadisələr bununla da bitmədi. Məşhur Amerika xarici işlər naziri Kristofer Vorn Ankaraya gəldi. Altı saatın içində prezidentlə, baş nazirlə, xarici işlər naziriylə görüşdü. Bütün bunlar altı saatın içərisində olur. Niyə? Hamı hazır dayanıb, bunu gözləyir. Ona görə. Halbuki, rəhmətlik Özal Klintonla görüşmək üçün Amerikada bir həftə gözləmişdi. Bizim prezident orada görüş növbəsi almaq üçün bir həftə gözləyir. Buraya onların bir adamı gələndə hər kəs sıraya düzülür. Əlində də bir xoruz şirnisi gətiribdir. Bu Kristofer deyir ki, sizə 50 ədəd A-10 təyyarəsi verə bilmək üçün Senata müraciət etdik.

Fikir ver bu işə! Nə böyük bir “lütfdür”. “Verəcəyik” də deməyir. “Vermək üçün Senata müraciət etdik” deyir. Başqa nə deyir? “Bu A-10 təyyarələri Amerika ordusunda hələ istifadə olunur”. Sözə baxın! “Hələ istifadə olunur” nə deməkdir? “Biz bunları metalloma vermək üçün atılacaq zibilxana axtarırıq” deməkdir. Amerika yardımı dedikləri şey bax budur.

Bundan başqa, Türkiyəyə Kobra helikopterləri vermək üçün də istəkliymişlər. Amma bunların miqdarını, vaxtını sonra müəyyən edəcəklərmiş. Yəni Maqosanı verəcəksən, Gözəlyurdu verəcəksən! Ondan sonra Kobraların sayı müəyyən olunacaq. İki dənə xoruz şirnisi göstərir. Əvəzində iki dənə xəncərini saplayır.

15 may 1919-cu ildə yunanlar İzmiri niyə tutdular? “Biz Anadolunu, Bizansı alacağıq” dedilər. Kıbrısda 1960-1963-cü illərdə qurulan qarışıq hökuməti nə üçün devirdilər? “Bura onsuz da bizimdir” dedilər. Bunların onsuz da Meqalo ideyası məlumdur. Yalnız Kıbrısı deyil, bütün Anadolunu istəyərlər. Ona görə bir zərrə də olsa, güzəşt verilə bilməz. Buna görədir ki, bu həqiqəti bir daha hayqırıram. Şəhid qanıyla alınan vətən torpağı satıla bilməz. Kim bu yola baş vuracaq olarsa, təkcə şəhidlər və bugünkü nəsillər deyil, gələcək nəsillər tərəfindən də lənətlənəcəkdir. Bizim “Kıbrıs məsələsi” adlı bir məsələmiz yoxdur. Kıbrısdakı yeganə məsələmiz müstəqil ŞKTC (Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti) – in müsəlman ölkələrə tanıdılması, ŞKTC – in mənən və maddətən güclənməsini təmin etməkdir.

(ardı var)

(Qeyd: Azərbaycan türkcəsində yayımlanan “Davam” kitabının bütün müəlliflik hüquqları yalnız və yalnız Doğru Yol Partiyasına aiddir)

7 COMMENTS

 1. This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
  https://judahufqz010098.suomiblog.com/czat-ruletka-free-bez-logowania-32668296
  Kasyna internetowa wprowadziły prawdziwą rewolucję na rynku hazardowym. Gracze z całego świata zyskali możliwość treningu, wygrywania bez wychodzenia z domu. Ruletka gra za darmo jest zdecydowanie najlepszą opcją dla początkujących graczy, aby nauczyli się zasad rozgrywki oraz przetestowali różne strategie. Strona gry-hazardowe-za-darmo.com oferuję ogromną bazę automatów do gier online ruletka bez pobierania, rejestracji czy wpłaty początkowej. Rozpocznij swoją przygodę z tą niesamowitą grą już dziś! Zagraj na naszej stronie w ruletkę grę za darmo! Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł! Przepraszamy, ten produkt jest niedostępny. Prosimy wybrać inną kombinację. Zakłady wewnętrzne są dedykowane graczom, którzy poznali już podstawy ruletki. Gracze mogą stosować przeróżne kombinacje obstawień i zakładów, co może pomóc w zaplanowaniu strategii zarządzania środkami i przybliżyć nas do ostatecznej wygranej.

 2. It’s not a very difficult task to invest in cryptocurrency, thanks to the easy access available to crypto exchanges and deep penetration of the internet and smartphones. Technology has eased the access to digital currencies for potential investors. To invest in cryptocurrencies, investors need to first do some homework for choosing the right cryptocurrency and crypto exchange. One can buy these currencies using their home currencies, or US dollars, from his/her preferred exchange. However, there are some currencies that accept investment only in Bitcoins or other cryptocurrencies. It’s not a very difficult task to invest in cryptocurrency, thanks to the easy access available to crypto exchanges and deep penetration of the internet and smartphones. Technology has eased the access to digital currencies for potential investors. To invest in cryptocurrencies, investors need to first do some homework for choosing the right cryptocurrency and crypto exchange. One can buy these currencies using their home currencies, or US dollars, from his/her preferred exchange. However, there are some currencies that accept investment only in Bitcoins or other cryptocurrencies.
  http://healinghubgw.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=136781
  Leaving cryptocurrencies can end up being the lowest-risk strategy in the long run. Bitcoin Hodler was a blockchain-based 2D mobile game app for the crypto community, taking players on an exciting journey through the gamified crypto world. Those looking for a profitable “buy the dip” opportunity on Bitcoin nonetheless may be in luck, according to another popular on-chain metric, the Mayer Multiple. Related: Bitcoin price rises to $20.7K as Fed’s Powell says more rate hikes ‘appropriate’ After many successful years, Bitcoin Hodler will retreat its game and project(s) and focus head-on into the future. We couldn’t sit back and not bid farewell to one of our dearest projects with the Enjin community since the beginning. Comparably, jumping in and out of crypto also creates the risk of missing the market’s best days. We’ve seen how Bitcoin and Ether have managed to post dramatic double-digit surges within a matter of hours. Selling off your crypto in a panic creates a far larger risk to the health of a portfolio.

 3. I got my children the Nintendo Switch OLED for Christmas. We have the Mario Kart game and want them to be able to play with the friends and family via the online mode. The first round of tracks includes the Golden Dash Cup and the Lucky Cat Cup, with the following eight individual courses: Hirun Cryer is a freelance reporter and writer with Gamesradar+ based out of U.K. After earning a degree in American History specializing in journalism, cinema, literature, and history, he stepped into the games writing world, with a focus on shooters, indie games, and RPGs, and has since been the recipient of the MCV 30 Under 30 award for 2021. In his spare time he freelances with other outlets around the industry, practices Japanese, and enjoys contemporary manga and anime. Tap the “Friends” option under the ‘Mario Kart Tour’ menu to access your ID.
  https://remingtonvvsp307418.p2blogs.com/18912422/games-for-8-year-olds-online
  Come chat with us on Discord and get instant updates for new features on Twitter/Facebook! Zombie games are a subgenre of horror games featuring zombies. You usually have to survive against hordes of these ravenous reanimated corpses to avoid becoming one of them. There’s often a survival element, but you’ll find multiplayer, singleplayer, 2D platformers and many more games featuring zombies. Scavenge abandoned buildings for useful tools and become better at killing zombies. Find weapons to make you even more invincible. Accomplish tasks to gain experience points and unlock new areas. Find your spouse and escape the flesh-eating hordes before they come for you, too! Have fun with The Last Stand: Union City! You’ll find default key bindings for both players below. If you want, you can change the key bindings in Options > Control > Custom menu.

 4. This online casino boasts a strong navigation setup. Its supernatural-like design gives players a quick ginger to sign up and begin playing. All bonuses are also available on the mobile casino, making this platform one of the best options for Nigerian casino lovers. You can access PA online casinos from anywhere. However, the apps will only allow you to play games for real money and make deposits if you are within state lines. You must be physically located in the state of Pennsylvania when playing at PA online casinos. Once you know that you’re currently located within the state borders of a state that has already launched legal online casinos, it’s time to choose a legal online casino. Keep in mind that online casino players can use as many online casinos as they’d like, but taking that first step means selecting at least one.
  http://oppoused.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4659
  Licensed real money poker sites are regulated by an online gambling authority that makes sure the poker operators and the poker networks they are attached to use best practices for safety and fair gameplay. everything you need to make money playing poker online The largest US poker rooms include offshore sites that have acquired their poker license overseas. Most of these sites welcome players from anywhere in the world, including the USA. There are several advantages to choosing a large poker site. To mention a few, you have plenty of real money poker games to choose from at various stakes and buy-ins and bigger tournament guarantees. To find more info on a specific real money poker site, you can read our online poker site reviews on sites such as Americas Cardroom or Black Chip Poker.

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir