“DAVAM” – NƏCMƏDDİN ƏRBAKAN (XXI hissə)

Bizimsesimiz.info // Mərhum Nəcməddin Ərbakanın “DAVAM” adlı kitabının 21-ci hissəsi

Əvvəli Ötən Sayımızda

MAARİF DAVAMIZ

Hələ iki əsr əvvələ qədər Parisdə Sarbonna Universitetində kürsüyə çıxan professorlar bizim alimlərimizin elmi qiyafətini geyməyi özləri üçün fəxr hesab edirdilər. Halbuki, bu gün hansı haldayıq? Bu gün təhsil sistemimizin halı necədir? Başqa sözlə, bu gün öz maarif sistemi özü üçün insan yetişdirə bilməyən yeganə millət olduq. Təhsil proqramına öz tariximizi pisləmək, mövcud olmadığını hesab etmək, kiçik göstərmək üçün hər şeyi qoyduq. Qərbin qeyri-kafi dünya görüşünə qibtə edən şəxsiyyətsiz, təqlidçi, cılız, süni hədəflər qarşımıza qoyuldu. Mədəniyyət və irfan işğalçılarının ev sahibi olduğu, həqiqi ev sahibinin isə öz düşüncə evinə yadlaşdırıldığı bir hava meydana gəldi. Övladlarımız milli şüur və şəxsiyyətdın uzaq qaldı.

Bu gün ibtidai məktəbin birinci sinfində əlifba “Qaya uyu, uyu, yat uyu”, – deyə başlayır. Bizim quracağımız yeni maarifdə uşaqlara hər şeydən əvvəl kainatın yaradıcısı tanıdılacaq və ondan sonra “Qaya uyu, uyu, yat uyu” yerinə “Mehmet qalx, oyan, çalış!” deyiləcək. Milli Görüşçü təhsil sistemində əxlaq və mənəviyyat əsas olacaqdır. Böyük və şanlı tariximizlə iftixar edən, keçmişinə bağlı, adət-ənənələrini qoruyan, hər cür təqlidçilikdən uzaq yeni nəsilləri yetişdirmək olacaqdır. Beləcə, bugünkü maddəçi və rəngsiz təhsil yerinə həqiqi milli təhsil qurulacaqdır.

Məktəblərdə uşaqlarımızın qəlblərini əxlaq və mənəviyyatla, milli-mənəvi dəyərlərlə doldurmasaq hansısa qanuni tədbirlərlə qəlbləri boş olan uşaqları bu yanlış yollardan çevirmək olmaz. Proqramımızı boş terminlərdən azad etməliyik. Uşaqlarımıza təkcə qurbağaların çoxalma sistemlərini danışmaqla deyil, ədəbi, həyanı, iffəti öyrətdiyimiz təqdirdə adam olacaqlarını anlamalıyıq.

Uşaqlarımız 15 il oxuduqları halda ədəb, iffət, həya kəlmələrini eşitməyirlər. Halal nədir, haram nədir bilməyirlər. Övladlarımızı vətənə, millətə yararlı uşaq etmək istəyiriksə, təhsil sistemini əvvəldən axıracan yenidən qurmalıyıq. Ölkəmizi müəyyən ifrat hərəkətlərdən qorumaq üçün də məktəbdə övladlarımız öncə “Allah” deyərək dərslərinə başlamalıdırlar. Əks təqdirdə halal, haram, Axirət, haqq-hesab gününün nə olduğunu övladlarınıza öyrətməsəniz arzuolunmaz nəticələrin qarşısını ala bilməyəcəksiniz. Təhsildə şüur olarsa, ailədə xoşbəxtlik olar. Təhsil səadət və əmniyyətin gəlməsi üçün hamımıza əvvəlcə nəfsimizin nə olduğunu tanıdacaq. Hamımıza nəfsimizə hakim olmağı öyrədəcək. Bütün məmləkətinin hər quruluşunu bir məktəb sayaraq, beşikdən məzara qədər öyrənmə mükəlləfiyyətiylə bir təhsil səfərbərliyinə girişməliyik.

Bu yolda əsas yanaşmalarımız “kişiyə, qadına – hər kəsə elm” ilə “ya öyrən, ya öyrət”dir. Milli Görüş olaraq əsas hədəflərimizdən birisi də hər bir bölgədə bir texniki universitet, bir ümumi elmlər universiteti, bir də mənəvi elmlər universiteti açmaqdır. Bundan başqa din tədrisinə böyük əhəmiyyət verməliyik. Bunun üçün də Ali İslam Universitetini inkişaf etdirməli, din xadimlərinin maddi və mənəvi imkanlarını yaxşılaşdıraraq ictimai statuslarını yenidən tənzimləməliyik.

Faydasız, əsilsiz, nəzəri biliklər yerinə fayda qayəsini əsas planda tutan bir təhsil anlayışına keçməliyik. Kənd təsərrüfatı mühəndislərimiz məmləkətimizin əkinçiliyinin inkişafından ötrü toxumun, toxumçuluğun inkişafı üçün çalışmalı və bugünkü əkinçiliyimizin qeyri-məhsuldar haldan qurtulması üçün səfərbər olmalıdır.

Mühəndislərimiz Avropadan gələcək ehtiyat hissələrin kataloqunu tərtib etmək üçün deyil, öz traktorumuzu, öz tankımızı, öz təyyarəmizi, öz mühərrikimizi öz məmləkətimizdə emal etmək üçün yetişməlidirlər. Texniki universitetlərimizin araşdırmaları və bu məmləkətin məsələləri üçün universitet ilə sənaye quruluşları əməkdaşlıq içində olmalıdırlar. Hər sahədə ən böyük alimlərin, ən böyük ariflərin yetişməsi üçün çalışmalıyıq.

Dini tədris və təlim ölkəmizin mənəvi bütövlüyünün qüvvətlənməsi üçün qaçılmazdır. Dini qurumlarımızın hər cür siyasi təsirdən uzaq qalması üçün də lazımi tədbirlər alınmalıdır.
Dinin hər cür istismardan qurtulması üçün də tədris yoluyla millətimizin bu cür qeyri-səmimi cəhdlər qarşısında təlqinə qapılmayacaq şəkildə maarifləndirilməsi şərtdir. Millətimizə ediləcək ən böyük pislik təhsil həyatında, öz dinini həqiqi qaynağından öyrənmək imkanından məhrum buraxmaqdır. Millətə xidmət edəcək bütün səlahiyyət sahiblərinin millətin dini və mənəvi dəyərlərini ən doğru şəkildə bilməsi şərtdir.

İmam-Xatib məktəblərinin və İlahiyyat fakültələrinin elmi səviyyələrinin və potensiallarının ehtiyaca uyğun vəziyyətə gətirilməsi şərtdir. Ən azı müvafiq məktəb və fakültələrin sahib olduğu qanuni haqq və imkanlara onlar da sahib olmalıdırlar. İstər ölkəmizin maddi və mənəvi tərəqqisində, istərsə dövlət və millətin qaynayıb-qarışmasında və bütünləşməsində din xadimlərinin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Diyanət Təşkilatı üzərinə düşən vəzifələri nöqsansız bir şəkildə yerinə yetirə bilməsi üçün yeni imkan və vasitələrlə təchiz olunması və icra etdikləri vəzifənin şərəfi və səviyyəsiylə mütənasib imkan və şəraitə malik olması qaçılmazdır.

Tərəqqidə əxlaq və mənəviyyat əsasdır. Buna görə bu millətin mənəvi dəyərlərinin artırılması üçün ziyalı din adamlarının yetişdirilməsinə güc vermək lazımdır. İmam-Xatib məktəblərinin açılmasını nəinki məhdudlaşdırmaq, bacardıqca çoxaldılmalıdır. Tarix boyunca idealist olmuş böyük bir millətin övladlarına təkcə materialist metodlarla əzbərçiliyə qaçan bir təhsil vermək qədər xətalı bir siyasət ola bilməzdi. Necə ki, qəlbləri və beyinləri milli idealdan məhrum qoyan bu xətalı gedişat qısa zamanda zərərli meyvələrini verməyə başlayıbdır. Bu boşluqdan istifadə etməyi bacaran bölücü və dağıdıcı cərəyanlar ölkə bütünlüyümüzü təhdid edən bir hala gəliblər. Məsələnin ən acınacaqlı tərəfi isə öz ideologiyalarını bu əziz millətin puluyla qurulan təhsil müəssisələrimizdə övladlarımıza aşılayıblar.

Texnologiya nə qədər inkişaf edirsə etsin, hər bir sahədə tərəqqinin ən baş ünsürü insandır. İnsan ünsürü nə qədər sağlamdırsa, nə qədər əxlaq və xarakterə malikdirsə, tərəqqidə o qədər güclü olacaqdır. İnsan ünsürü əxlaqca pozulubdursa, bu pozulmuş materialla yaranacaq rəsmi və ya qeyri-rəsmi quruluşlar səmərəsiz və dağıdıcı olacağından çəkilən əmək, xərc, zəhmət boş-boşuna gedəcəkdir.

Qanunlar və nizamnamələr nə qədər mükəmməl olursa olsun, onu tətbiq edəcək insanın içərisinə haqq və ədalət sevgisi girməyibsə, nəticə tərsinə təcəlli edəcək. Ədalət yerinə ədalətsizlik, ictimai ədalət yerinə ictimai istismar hakim olacaqdır.

Milli təhsil siyasətimizi bu ana hədəflərə istiqamətləndirmək, dərs proqramlarını buna görə tərtib etmək və elmi kəşflərin dövlət əliylə təşviq və dəstəyinə çalışmaq durumundayıq.

(ardı var)

(Qeyd: Azərbaycan türkcəsində yayımlanan “Davam” kitabının bütün müəlliflik hüquqları yalnız və yalnız Doğru Yol Partiyasına aiddir)

390 COMMENTS

 1. санаторий лоо в сочи отзывы ателика липки пансионат московская область официальный сайт
  гостиница красный сулин дом отдыха урал челябинская область гостевой дом ковчег палех
  марриотт на тверской москва закрытые аквапарки краснодарского края дом отдыха истра

 2. алтай букинг санаторий орленок маркс
  суздаль ул коровники 45 пальмира палас крым официальный песочная бухта отзывы
  крым база прибой санаторий семашко симеиз гостиница таксимо

  • Jing Ge said The reconnaissance on the ground and the warriors who surround me are competent, but valsartan cost walmart the problem is how large the dwarf tribe s activities electrolytes and blood pressure meds are in the underground, we have no way of knowing purchase cialis online 4 died, with HFD in 90 16

 3. антей отель екатеринбург каньон реки бешенка туапсинский район
  отель ореанда ялта официальный санаторий светлогорск калининградской области официальный сайт архыз софийская поляна снять домики
  отдых с детьми на море недорого 2021 витязево прованс гостиница забайкалье в чите

 4. кисловодск санаторий радуга park inn by radisson izmailovo moscow
  гостиница клуб 27 москва санаторий узбекистан ялта отзывы отели в пскове с бассейном
  санатории г ессентуки хостел канск геленджик отели с бассейном

 5. гостиница аир артем парк инн питер гостиница
  cozy moscow отель в должанской мисхор къызы песня
  довиль анапа цены отдых в гаграх все включено гостиница введенский санкт петербург

 6. plaza spa hotel кисловодск отель екатерина кострома цены
  ессентуки номер 17 вилла елена ресторан верхняя красносельская 24
  астор череповец гостиница сфера дом отдыха санаторий минеральные воды 2 п новотерский

 7. санаторий изабелла в апатитах курорты анапа
  пансионат кирова ялта официальный сайт мвж минеральные воды пансионат ясная поляна ростов на дону
  крым отели на берегу угловое крым отели новый уренгой гостиница русь

  • Represented is the mean SEM expression value of PGR in four F and three G biologic replicates, normalized to the control, P P P PGR transcription start site, in MCF 7 and T47D cells, indicating that SPEN interacts with the PGR promoter in MCF 7 but not in T47D cells can i buy cialis without a prescription hydrocortisone will decrease the level or effect of vincristine by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

 8. гостиница ока город рязань отели сухуми
  база отдыха пятигорск курск гостиница небуг все включено
  гусь хрустальный баринова роща аис туризм невский берег отель санкт петербург официальный

 9. амакс молния ямал небуг адрес
  хостел жить просто кисловодск отель грейс горизонт сочи сан знание сочи
  отель довиль sea breeze resort гостиница форсаж сочи

 10. пансионат южное взморье сочи проспидин купить в белоруссии
  цветочный календарь кисловодск понизовка отдых в абхазия
  отель онегин екатеринбург лесная здравница санаторий аврора сочи

 11. гостиница высоцкий екатеринбург цены пансионат терлецкого форос официальный сайт цены
  отель дипломат нижний новгород официальный сайт отели в красноярске 5 звезд отели краснодарского края на карте
  пансионат нева алушта на карте жоэквара гагры белокуриха алтайский край

 12. гостиница сколково золотой ключ краснодарский край
  отдых в горах башкирии бетон брут анапа официальный сайт цены гостиница руда
  отель авача петропавловск камчатский гостиница ибис нижний зеленокумск гостиница

 13. дубна алушта аве питер отель
  гостиницы каспийска отель шахтер мрия резорт отзывы сотрудников
  саки есида псоу пансионат абхазия официальный сайт адлер бассейн с подогревом

 14. отель елоховский москва телефон гостиница заря ишимбай
  маск иноземцево официальный гостиницы мариинск хостел звездный бульвар москва
  погода в крыму в октябре 2021 года гостевой дом турист гостиница в апрелевке московской области

 15. санаторий ставрополь в тольятти лечение и цены нептун адлеркурорт официальный сайт
  отдых в крыму николаевка гостиницы смоленска на карте города отдых в форосе крым 2021
  недорогие санатории подмосковья можно ли в санаторий с собакой гостиница дельта севастополь

 16. спа отель адлер пансионат шексна вакансии
  алтайский край отдых цены 2021 санаторий черноморье крым официальный сайт отели кушадасы 5
  отдых в калининграде летом пансионат гагра абхазия официальный гостиница современник

  • Pruritis with erythema of vulva or scrotum penis with a white and clumpy discharge Tinea Cruris Often caused by T buy lasix pills A doctor can suggest a food regimen, exercise, and medicine plan primarily based on your wants Doctors study your blood sugar levels, weight, and lifestyle to determine what will effectively decrease your blood sugar Though basic pointers are available to switch your diet and exercise routine, it s essential to at all times speak to a doctor earlier than making any big life changes

  • Further studies with live birth data would augment the findings of our research study levitra ou cialis homme An important step would be the extension of this approach from patients with dilated cardiomyopathy, in some of whom cardiac recovery after LVAD support has been demonstrated, to those with ischemic cardiomyopathy, a much more common condition

 17. buy viagra online Abscess fluid was submitted for culture, species identification of isolates, and susceptibility testing in accordance with Clinical and Laboratory Standards Institute approved methods 9 by the clinical microbiology laboratory at each participating institution

 18. earch our drug database. safe and effective drugs are available.
  [url=https://azithromycins.com/]order zithromax over the counter[/url]
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Actual trends of drug.

 19. Definitive journal of drugs and therapeutics. Top 100 Searched Drugs.
  [url=https://canadianfast.online/#]buy prescription drugs from canada cheap[/url]
  Everything about medicine. Medicament prescribing information.

 20. Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything about medicine.
  https://amoxila.store/ rexall pharmacy amoxicillin 500mg

  [url=https://prednisoned.top/]prednisone acetate[/url]
  Best and news about drug. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 21. Сексуальные комплексы, подавленные желания, вытесненные в бессознательное, дают
  о себе знать в сновидениях.

  Их образы часто совпадают с принятой в сказках, мифах и преданиях символикой.

  Впрочем, при анализе сновидения нельзя забывать
  и о том, что эта символика может быть сугубо индивидуальной.
  Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте

 22. Progressive jackpot slots and live casino games are off-limits for now. However, you can use your no deposit bonus to play video slots, keno, board games, and scratch cards. Sitemap +18, T&C apply Jet Casino50 Free Spins No Deposit As the name suggests Slots Plus Casino has a slot machine theme. This online casino is licensed in Costa Rica. The homepage is set out in beautiful shades of purple and gold that gives it a very regal feel. The background of stars also helps this effect, making the website incredibly attractive. The whole website is extremely user-friendly. SlotsPlus is very fast, which makes it very convenient to use. Slotsplus is offering all new signups a $40 no deposit bonus. You get $40 free to try out all the games risk free. Ready to experience the thrill of online gambling without risking a single penny of your own money? Look no further than Slotsplus. So why wait? Click here now to claim your no deposit bonus and join the ranks of lucky players who have struck it rich without spending a dime.
  http://52.63.127.96/~ourgame/community/account/1137cdxix32cclx/
  Pop Slots is a free game-app and for entertainment purposes only. Giveaway48.com is not in any partnership or cooperation with the owners of this game. Pop Slots brand names and registered trademarks are the property of their respective owners. The mention of Pop Slots is only descriptive. Pop Slots has no partnership or cooperation with Giveaway48 and therefore has no influence on the content and number of Pop Slots links. Pop Slots is for entertainment purposes only and therefore does not offer the possibility to play for real money or to win in any way. On the Pop slots MyVegas game I’ve been looking around the internet and I could not find a definitive answer on the highest a 2 hourly bonus can get. We also collect links for free spins and coins for Coin Master and Slotomania Collecting your chips to play slots for free couldn’t be easier. Just click on the link on this page and the mobile game should open. It’s best to force close the application after collecting each link, as the game sometimes has issues processing the chips when it’s already running.

 23. 40 mins to KO: Dean Henderson is denied a chance to prove a point today, as the United loanee is unable to play against his parent club. The goalkeeper is in fine form, having made a string of super saves to secure a win over Liverpool before the World Cup break. He also denied Declan Rice and Wilfried Zaha from the penalty spot to clinch victories against West Ham and Crystal Palace. Played – 187, Manchester City – 57, Manchester United – 77, Draw – 53. Manchester is still red? Wayne Rooney was a former player and captain for Manchester United. He has played much of his career as a forward, but was also used in various midfield roles. He spent two seasons at Everton, before moving to Manchester United in 2004. Since then, with Rooney in the team, United have won the Premier League five times, the UEFA Champions League once, the FIFA Club World Cup once and the League Cup twice.
  https://foro.coleccionarjuegos.com/forum/profile/irwin5658018163/
  February 8, 2022 at 4:39 PM EST #8 How many groups are there in Premier League competition?The teams in Premier League are placed in 3 groups. The service’s fixtures give the opportunity to watch in real time the football scores today. The live is available in text format, allowing to find out: 8:42 a.m.: Goal … then no goal! Sterling set up Jesus, who was wide open in the box for a tap-in goal. But VAR determined Sterling was offside — the first time in Premier League history the use of VAR has overtuned a goal. 8:42 a.m.: Goal … then no goal! Sterling set up Jesus, who was wide open in the box for a tap-in goal. But VAR determined Sterling was offside — the first time in Premier League history the use of VAR has overtuned a goal.

 24. +79066981488 Ты максимально продумала свой базовый уход? Не торопись с выводами. Мы уверены, что твоя ежедневная бьюти-рутина полностью изменится, если ты добавишь в нее правильный массажер для лица. Можно сказать, что это массажер на все случаи жизни. Он подойдет для микротоковой терапии, горячего и холодного массажа, фото- (LED) и ионотерапии. Достаточно использовать всего 10 минут в день, чтобы увидеть положительный результат. Помогает убрать отечность с лица, устраняет темные круги, акне, разглаживает кожу, снимает напряжение в мышцах. Если верить доводам специалистов, массаж лица способен продлить молодость и даже может заменить дорогие салонные процедуры. Кроме того, потратившись однажды на массажер, можешь использовать его много раз. Одними из самых популярных массажеров для лица можно считать механические. Wellderma сделали массажер для кожи лица всех типов — от сухой до жирной. Лифтинг-роллер с платиновым покрытием решает сразу несколько задач — подтягивает овал лица, уменьшает морщинки и усиливает кровообращение.
  https://landennbjq959836.bloggerswise.com/22564931/какое-средство-помогает-для-роста-ресниц
  В составе препарата гормонов нет. Формула Xlash содержит витамин B7 (биотин), богатые минералами травяные экстракты портулака и родиолы, а также общепризнанные пептиды, стимулирующие рост ресниц. Телефон для справок по адресу ул. Кирова д. 56: Спосіб застосування У складі продукту містяться високоактивні інгредієнти, які позитивно позначаються на насиченості кольору волосинок, їхній стійкості до пошкоджень і здатності відновлюватися. Засіб гіпоалергенний, приємний у застосуванні, легко наноситься і дає помітний результат – після кількох тижнів використання кондиціонера вії збільшуються в об’ємі та набувають неймовірної виразності. и наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев. Xlashrussia средство для роста ресниц В отличие от средств на масляной основе, у сыворотки XLASH легкая текстура, которая не ощущается при нанесении и быстро высыхает. Аппликатор – тонкая кисточка, которая позволяет нанести средство быстро и аккуратно.

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir