DEAŞ 200 türkmәni edam edib

Bizimsesimiz.info //Terror tәşkilatı DEAŞ  Mosulun qәrbindә yerlәşәn Telafer rayonunda   200 türkməni edam edib.

Bu barәdә Mosul şәhәr Mәclisinin sәdriin müavini Nurәddin Kaplan mәlumat verib.

O, terror tәşkilatı DEAŞ-ın Telaferdәn tәhlükәsiz bölgәlәrә qaşmağa çalışan 200 türkmәni edam etdiyini bildirib.

Qeyd edәk ki, Mosulun qәrbindә yerlәşәn vә İraqın әn böyük qәsәbәsi olan Telafer 2014-cü ildәn etibarәn terror tәşkilatı DEAŞ-ın nәzarәtindәdir.