Rububiyyət tövhidi

Rububiyyə tövhidi tövhidin üç qismindən biridir. Bu kəlimə Rəbb sözündəndir. Mənası tərbiyə edici, yardımçı, islah edən deməkdir. İstilahı mənası isə — hər bir şeyin Rəbbinin və mütləq Malikinin Allah olduğuna, ortağının olmadığına, tək yaradıcı o olduğuna, bütün kainatı idarə edən, qullarını yaradıb onları ruziləndirən, həyat verən və canlarını alanın o olduğuna qəti olaraq inanmaq, Allahın qəza və qədərinə, zatında vəhdəniyyətinə, yəni bir və tək olduğuna inanmaq deməkdir.

Qurani Kərimdə Rububiyyə tövhidinə aid xeyli ayələr misal vermək olar, bəziləri bunlardır:  «Həmd olsun Allaha — aləmlərin Rəbbinə». ). «Yer üzündə nə varsa, hamısını sizin üçün yaradan, sonra səmaya üz tutaraq onu yeddi qat göy halında düzəldib nizama salan odur. O, hər şeyi biləndir!»  «Göyləri və yeri xəlq edən zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd olsun».

Tövhidin bu növünü hətta Məkkə dövrünün müşrikləri  belə qəbul edirdilər. Onlar bilirdilər ki, hər bir şeyi yoxdan var edən, ruzi verən, öldürən, dirildən, tədbir edən uca və böyük olan Allahdır.  İbn Abbas radıyallahu anh demişdir: “Müşriklərin inamı belədir ki, onlar­dan: “Səmanı kim yaradıb?”, “Yeri kim yaradıb?”, “Dağları kim yaradıb?”– deyə soruşsan, onlar: “Allah”– deyə cavab verərlər. Lakin bununla yanaşı Allaha şərik qoşarlar.” Bu barədə müqəddəs Quranda belə buyurulur: “De ki, sizə göylərdən və yerdən ruzi verən kimdir, qulaqlara və gözlərə sahib olan kimdir, ölüdən diri, diridən də ölü çıxaran kimdir, hər şeyi səhmana salan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. Bəs onda Allahdan qorxmursunuz? O, sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Haqdan sonra ancaq azmaq gəlir. Elə isə necə üz döndərirsiniz?“  “…De ki: «Əgər bilirsinizsə hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, amma özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir?» Onlar mütləq: «Allahındır» deyə cavab verəcəklər. Sən de ki: «Bəs elə isə nə üçün qaçırsınız?”

Gördüyünüz kimi, bu şeyləri müşriklər də rədd etmirdilər. Bunun belə olmasına səbəb qulların qəlbləri fitrətdən yeganə Rəbb olanı qəbul edəcək şəkildə yaradılmış olmalarıdır. Uluhiyyət, İsim və sifətlərin Tövhidindən fərqli olaraq Adəm oğullarının fitrətdən, qəlbdən qəbul etdikləri Tövhid də elə Rububiyyə tövhididir. Allahın elçilərinin göndərilməsinin qayəsi də sadəcə bu olmamışdır. İnsan Üluhiyyə tövhidinin tələblərinə əməl etmədən Allaha tam iman etmiş olmaz. Eyni ilə bu gün də əgər bir şəxs “Allah vardır” deyər, lakin Allaha ibadət etmirsə, və ya dualarında övliya, saleh şəxslərin ruhuna üz tutmaqla, Allaha yaxınlaşdığını deyərsə deməli Allahın əmrindən çıxmış olar, ona haqqıyla (Uluhiyyə) iman etməmiş olar.

Rububiyyə tövhidinin digər göstəricisi Ruzi verənin yalnız Allah olduğunu qəbul etməkdir. Bunun dəlili olaraq aşağıdakı ayələri misal vermək olar.  “De ki, göylərdən və yerdən sizə ruzi verən kimdir? (əgər onlar sənə bilmirik cavab versələr) de ki, Allahdır. Elə isə doğru yolda olan, yaxud açıq-aşkar azan bizik, yoxsa siz”. “Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi öldürən və daha sonra (Qiyamət günü) dirildən məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edən varmı?.” Əbu Abdurrahmən Abdulla b. Məsud radıyAllahu anhu  rəvayət edir ki, doğru sözlü və doğru sözü təsdiq olunan Rəsulullah  səllAllahu aleyhi və səlləm  buyurdu: «Sizdən hər birinizin yaradılışı onun anasının qarnında qırx gün nütfə şəklində olaraq bir yerə gətirilir. Sonra bu müddət qədər qan pıxtısı şəklində olur. Sonra yenə bu müddət qədər ət parçası şəklində olur. Sonra ona bir mələk göndərilir, mələk ona ruh üflədikdən sonra dörd xüsusiyyəti yazmaqla əmr olunur. Ruzisini, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olacağını.

Gəlin məntiq və ağılla düşünək. Biz bağda, bostanda və tarlalarda meyvə-tərəvəz yetişdirir, taxıl əkirik. Lap deyək ki, toxumu yerə biz səpirik və şumlayırıq, ağacları biz budayırıq. Lakin eyni torpağa əkdiyimiz ağaclardan fərqli meyvələrin yetişməsinə, suyun ağaclar və taxıl zəmilərinin köklərilə udularaq bəhrə verməsinə təsir edə bilmirik. Həyati əhəmiyyətli yağışın yağmasına da biz etmirik, bu yağışla taxılı biz bitirmirik. Təbii ki, bir nizam olmasa yer üzündə bu qədər nemətlər “öz-özünə” yetişməzdi. Allah Quranda buyurur: “Bəs əkdiyiniz toxuma nə deyirsiniz? Onu bitirən sizsiniz, yoxsa biz? Əgər biz istəsəydik onu bir saman çöpünə döndərər, siz də mat-məətəl qalıb: «Biz ziyana uğramış, bəlkə də məhrum olmuş kimsələrik deyərsiniz? Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz? Onu buluddan endirən sizsiniz yoxsa biz? Əgər istəsəydik, onu acı bir su edərdik. Elə isə niyə şükr etmirsiniz?. Unutmayaq ki, biz diri olduğumuz halda bu şeyləri edə bilmiriksə, dünyasını dəyişmiş hansısa övlüya, seyyid vəya imam da bunu edə bilməz. Çünki onları da bizi də Yaradan vardır, onlar da vaxtilə Allahın bəxş etdiyi ruziyə möhtac olublar. Belədirsə onlara da bizə də Ruzini bəxş edən Allaha üz tutmalı, ehtiyaclarımızı ondan istəməliyik. Hər şeyin hər kəsin Allaha möhtac olduğunu bilmək Rububiyyə tövhidinin digər anlamıdır. Hər işin sonu ona dönəcəkdir. Allah heç kimsəni yaratmazdan əvvəl də Rububiyyət sifətlərinə sahibdir.

Allah yaratdıqlarını onlar öldükdən sonra da onları yoxdan yaratdığı kimi elə də dirildəcəkdir. Allah qullarını yenidən yaradaraq öz dərgahına toplayacaqdır. “Məgər o, tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi. Sonra da ondan bir kişi, biri qadın olmaqla iki cift yaratdı. Elə isə O — Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?

Son olaraq, unutmayaq ki Allah bizi boş-boşuna yaratmamışdır. Bütün dünya nemətlərinin yaranma məqsədi varsa-yəni Adəm övladının istifadəsi üçün yaradılmışdırsa, aləmdə yaradılmışlara daxil olan insan da bir məqsədlə yaradılımışdır. Bu məqsəd isə Allahı haqqıyla tanımaq, ona ibadət etmək, Onun dinini yer üzündə üstün etmək üçün malı, canı və elmiylə çalışmaqdır. Bu barədə Allah Qurani-Kərimdə buyurur: “Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və hüzurumuza qaytarılmayacağınızı güman edirsiniz». (əl-Muminun 115). “Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım.

Allah cəllə cəlaluhu bizi Ona ən doğru şəkildə iman edənlərdən etsin. Amin!

10 COMMENTS

 1. The best online poker sites in Australia are hard to find. Always try to find the top rated online poker sites Australia offers. Online real money poker in Australia is easy to access at reputable poker sites with options for cash gaming with several variants as well as tournaments, including MTTs, SNGs and guaranteed options. The best Australian poker sites for real money help you to enjoy your favorite poker games with a variety of buy-ins, incentives and rewards. In order to play poker like a pro and conquer Texas Hold’em, or any other variant of poker for that matter, you must master the mental aspects of the game, learn to manage your opponents, and understand the most basic fundamental concept of poker: Where the money comes from. This how professional poker players make money and a concept that all big winners players grasp.
  https://wiki-net.win/index.php?title=Free_online_slots_real_cash_with_NZD
  While this casino does not have a specific rubric for a loyalty program, we have discovered and added to our Videoslots Casino review information about special Videoslots bonus codes and accumulated Weekend Booster earnings. No. When you register your details at VideoSlots Casino, you’ll need to deposit $10 to get your welcome bonus. NZ players can sign up to VideoSlots Casino through our link. There are no other bonuses available for Videoslots users at this time, but players should keep an eye out for new promotions that may be added to the site in the near future. If you are looking for more promotions, you can take a look at our list of the best casino bonuses. Players can follow the casino on Facebook, or check the ‘News’ section for the latest bonus information.

 2. El BGA es el socio de negocios perfecto para aquellos que buscan hacer crecer su negocio de marketing de afiliados y que quieren obtener ganancias continuas. Con cuotas de comisión de hasta el 40%, ofrecemos una de las cuotas más competitivas en la industria y un amplio abanico de planes de recompensas como el CPA y los Hybrid Deals. Las comisiones obtenidas se pagarán a través de la Billetera de Afiliados cada día 10 del mes siguiente. La Billetera te da flexibilidad ilimitada y acceso a tus ganancias. Los afiliados pueden abrir sesión y retirar cualquier monto de sus fondos en cualquier momento. Betsson Casino es una excelente elección a la hora de elegir un casino online, ya que ofrece una amplia oferta de títulos tanto de slots online como de otras modalidades de juego como la ruleta, el blackjack o el videobingo.
  http://nhcmall.co.kr/proc/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9219
  El sitio web de Fairspin está disponible en inglés, español, alemán, portugués, ruso, japonés, turco y polaco. El número de versiones de idiomas disponibles continuará aumentar junto con la expansión global del casino. Presenta tú también las observaciones al reglamento del poker. Sus reseñas y listas de los mejores sitios de casino austriacos en línea son mis favoritos cuando busco una oferta de giros gratis o un código sin depósito, como no son una apuesta. ¿Quiere apostar y tragamonedas sin límites, reponer su depósito de casino utilizando criptomonedas (Bitcoin, Tron Coin, Ethereum, Ripple, Ethereum Classic, Tether ERC20), retirar ganancias a carteras criptográficas y tener confianza en la integridad gracias al control de blockchain? ¡Entonces el casino blockchain de Fairspin es la elección correcta!

 3. Mario wasn’t even the main character in his first appearance in the video game. Most importantly, he wasn’t even a plumber and he wasn’t called Mario. He made his first appearance in 1981 in the pioneering arcade game called Donkey Kong. The character was called Jumpman and he was a carpenter. Win 1 Toad Rally Super Mario Run is a free download. You can play through the entire first world — boss level included — in World Tour mode for free before you need to shell out $9.99 to unlock the rest of the game. There are three ways to play the game: World Tour, Toad Rally, and kingdom building. You’re required to kind of cycle through all three modes as you play in order to progress in each one: you need to beat World Tour levels to unlock new levels for Toad Rally, and you need to succeed at Toad Rally to impress Toads and build up your kingdom.
  https://www.instapaper.com/p/12369468
  An accurate brake pedal feel is one of the most important areas of a simulator where a driver can improve and take the advantage to the track. The hydraulic braking system of our Formula Simulator replicates that of your car with maximum accuracy. Easily configured to match the brake pressures throughout the junior formula, from the maximum 200kg brake force, to the sensitivity of 120kg required in F2. Sign up today to receive the latest F1® 22 news, updates, behind-the-scenes content, exclusive offers, and more (including other EA news, products, events, and promotions) by email. Insight: Inside the most realistic F1 simulator you can buy Sign up today to receive the latest F1® 22 news, updates, behind-the-scenes content, exclusive offers, and more (including other EA news, products, events, and promotions) by email.

 4. The current utility of Bonfire is as an investment vehicle and transactional currency. Additional use cases are being developed by the team, including a Social Network, the Firestarter ICO Launchpad, the FireSwap exchange platform, the Bonfire NFT Marketplace, and the Bonfire app. These future utility platforms will reward those who hold and also create an ecosystem and payment network for Bonfire to be used as a currency for goods and services. SimpleSwap Coin Bonfire validates assets how Airbnb validates a host – and ensures there isn’t fraud going on and things like property taxes have been paid. Once the asset verification is complete and declared ready to be sold, the property will be divided into tokens and listed on the Bonfire platform. No part of the content we provide constitutes financial advice on coin prices, legal advice, or any other form of advice meant for you to rely on for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion.
  http://withdrawfromcryptocomtobank12.image-perth.org/top-crypto-traders
  Similar to traditional credit cards, crypto cards also carry rewards depending on how you use them. Some crypto credit cards will offer rebates in fiat currency or your preferred crypto asset for every purchase you make. Other crypto credit card solutions will waive your monthly maintenance fee for meeting the required monthly top-up amount. *The information for these cards has been collected independently by The Points Guy. The card details on this page have not been reviewed or provided by the card issuer. This crypto credit card is compatible with more than 150 cryptocurrencies and is accepted in more than 54 million outlets worldwide. It is regarded as an international credit card and one of the best crypto credit cards you can own. You get to enjoy free international ATM withdrawals and no annual fees. It is available in the UK and it gets a rating of 5.

 5. Jackpot Party Casino ist eine ausgezeichnete Wahl für Casino-Liebhaber. Laden Sie das Spiel kostenlos herunter und erhalten Sie sofort 6.000.000 Bonusmünzen, mit denen Sie Slots spielen können. Jackpot Party Casino bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einem echten Crash und echten Sachpreisen große Gewinne zu erzielen. Jackpot Party Casino enthält einige andere nette Dinge, wie zum Beispiel thematische Spielautomaten. Sie können Dinge wie Zeus II, Gorilla Chief, Dschungelwild, Buffalo Spirit, Lock it Link, Drachendreh, Fu Dao und mehr spielen. Das Casinia Casino gehört zu den Online Spielhallen, die seit einigen Jahren am Markt vertreten ist. Wir haben uns nun mit dem Anbieter beschäftigt, um herauszufinden, ob das Online Casino auch wirklich gut ist, oder ob es nur den Anschein macht. In unserem Casinia Casino Test haben wir uns nun mit den wichtigsten Punkten wie Lizenz, Kundensupport, Bonus und Bonusbedingungen sowie Spiele und Live Casino beschäftigt. Welche Casinia Casino Erfahrungen wir sammelten, kannst du hier nachlesen.
  https://wiki-square.win/index.php?title=Euro_roulette_online
  Das Bally Wulff Spiel Books and Bulls bringt Ihnen zwei der beliebtesten Spielhallen Spiele aller Zeiten in einem Gesamtpaket, das sich sehen lassen kann. Der Novomatic Slot Book of Ra und das Merkur Spiel El Torero dienen hier als Vorbilder und so können Sie gleich zwei verschiedene Freispielrunden gewinnen, die Torero- oder Bücher-Spiele. Mit dem Aufkommen der Online Casinos wartete neues und unbekanntes Terrain auf Bally Wulff. Dieser Herausforderung stellten sich die Berliner auch, indem Sie ein Tochterunternehmen gründeten, das sich ausschließlich um die Spiele im Internet kümmerte – Gamomat. Deshalb können Sie heutzutage Bally Wulff Spiele sowohl online als auch in der Spielothek antreffen. Mittlerweile hat die Bally Wulff Spiele Liste eine beeindruckende Länge erreicht. Dieser Umstand machte es für uns zu einer echten Herausforderung, die fünf besten Bally Wulff Games ausfindig zu machen.

 6. To explore the potential of the clusterin inhibition approach in breast cancer therapy, the cytotoxic interaction between antisense clusterin oligonucleotide or anticlusterin antibody and the drugs commonly used in breast cancer treatment such as dexamethasone, doxorubicin, paclitaxel, and tamoxifen were analyzed in vitro using the breast carcinoma cell lines MCF 7 and MDA MB 231 does viagra 9th edition

 7. But the free aspects of Match are fairly limited. You can only like or dismiss potential partners and send a few messages to people you have paired with. To really communicate with anyone within the app or website, you must pay to upgrade to Match Premium, which starts at $35 per month for a minimum of three months. The per-month rate drops with six- and 12-month plans, but either way, it’s an investment. You can sign up for a single month, but Match doesn’t make it easy to find that option. DatingSitesReviews is a resource for online dating which includes reviews for related apps and sites. We provide this service for free and instead choose to generate the income for the business from advertising and affiliate programs. We may receive advertising compensation from the sites listed on this page if you click a link and buy a product or service.
  http://www.greenbonsai.co.kr/2015/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=270996
  OkCupid is arguably the most in-depth online dating app with regard to information sharing. The free app helps users connect to people through lengthy questionnaires, which can range from your political affiliation to your favorite video games. Using answers from the questions, OkCupid connects you to potential matches based on how compatible you are. We may earn commission from links on this page, but we only recommend products we back. The user base right now is admittedly a little sparse, so unless you live in a major city, you might strike out with Pure. On the plus side, a smaller user base means fewer bots and people trying to scam you — so Pure remains a fairly safe app to use. On the downside, retyping your bio and uploading your photos every 24 hours can get old pretty fast, but it’s great if you prefer your apps with no strings attached. You can communicate with anybody who messages you for free, but to see other profiles, you’ll need to upgrade to Pro for $13 per week or $30 a month.

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir