Səid Əlizadə

Səid Rizo Əlizadə 15 fevral 1887-ci ildə Azərbaycanda toxucu ailəsində anadan olmuşdurOnun anası Xədicə bəyim çox ağıllı və ziyalı qadın kimitanınmışdır. O, uşaqlarına təhsil vermək arzusu ilə yaşamış, lakin Səidin iki yaşı olanda Xədicə xanım gözlənilmədən vəfat etmişdir. Bundan sonra Səidin atası uşaqlarını da götürüb Səmərqəndə köçmüş və tezliklə mahir xalça ustası kimi ad-san qazanmışdır.

   Atası Səidin istedadını görüb onu mədrəsəyə göndərmişdir. Səid Rizonun oxuduğu məktəbdə dini fənlərlə yanaşı, dünyəvi elmlərdə tədris edilirdi. Qısamüddət ərzində o, ərəb və fars dillərini mükəmməl öyrənə bilmişdirSlizadə Səmərqənddə açılan yeni tipli məktəbdə oxumuşdur. Onun bu məktəbə cəlbolunmasında Səmərqənddə hörmət sahibi olan Şeyx Əbülqasımın xidmətləri böyükdürXatırladaq ki, ərəb dilinin tərcüməsində Səid Rizo öz müəlliminə kömək etmiş, o, aşağı sinif şagirdlərinə ərəb dilindən dərs keçmişdir.

   Bir neçə ildən sonra Səid RizoSəmərqənd” qəzetinin mətbəəsində yığıcı şagirdi işləmişdir. Bu qəzetin redaksiyasında Ayna” (Misir), “Tərcüman” (Krım), “Molla Nəsrəddin” (Azərbaycan) kimi o dövrün nüfuzlu qəzet və jurnalları ilə yaxından tanış olur və onlardan müntəzəm bəhrələnirSəid Əlizadənindünyagörüşünün formalaşmasına 1905-1907-ci illərdə “Səmərqənd” qəzetinin redaktoru M.V.Morozovun böyük təsiri olmuşdur. Birinci rus inqilabı 18yaşlı gəncin şüurunda dərin iz buraxmışdırO, artıq Səmərqənddə yeni tipli məktəblərin sayının çoxaldılmasının təşəbbüsçüsü kimi çıxış etməyə başlamışdır. Elə bu vaxtlardada (1904-1906-cı illər) bir neçə dərslik və dərs vəsaiti çap etdirməyə müvəffəq olmuşdur.

   Türkmənistan vilayətində xalq təhsilinin reformator təbliğatçısı kimi çıxış edən Səid Rizo Azərbaycan, Krım, Buxara, DaşkəndSəmərqənddə nəşr olunanqəzet və jurnallarda maarifçiliklə bağlı çoxlu məqalələr dərc etdirmişdir. Səid Rizonun publisistikyazıçılıq və təşkilatçılıq bacarığı “İnqilabışəfəqlərijurnalına redaktorluq etdiyi vaxtda özünü daha bariz şəkildə büruzə vermişdirO, siyasi və satirik yazılarında 15 təxəllüs və gizli imzadan istifadə etmişdir.

   On iki dil bilən Səid Rizo özbək və tacik dillərində yazılmış ilk əlifbanın müəllifidirO, bu dillərdə ilk qrammatika və oxu kitablarının müəllifı kimi də tarixə düşmüşdür.Tacik və özbək dillərində “Əlifba”, “Tacikdilinin morfologiyası və sintaksisivə sairəkimi qiymətli dərsliklər çap etdirən SəidRizo rus və xaricidillərdən də bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri tərcümə etmişdir.

   Səid Rizo 1924-cü ildə “Zarafşannəşriyyatının rəhbəri təyin edilmiş, eyni zamanda o, Özbəkistan KP MKda nəşriyyat məsələləri üzrə səlahiyyətlinümayəndəsi olmuşdurSəid Rizonun həyatının ən parlaq səhifələrindən birini də Səmərqənd şəhərində Özbəkistan Dövlət Universitetində müəllimlik fəaliyyəti təşkil edir. Yazdığı məqalə və monoqrafiyalarıəksəriyyətində ingilis imperialistlərinin işğalçılıq siyasətini kəskin şəkildə tənqid atəşinə tutan SəidRizo 1937-ci ildə ingilislərə satqınlıqda günahlandırılaraq həbs olunmuşdur. Bir neçə il həbsxanada qalan Səid Rizo 24 dekabr 1945-ci ildə uzunsürənxəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Vəfatından sonra onun günahsız olduğu təsdiqlənərək bəraət verilmişdir.

   Böyük maarifçi və pedaqoq, yazıçı və publisist Səid Rizo Əlizadənin Azərbaycan, özbək, rus və dünya pedaqoqlarının qarşılıqlı əlaqələri, müəllimlikmetodları, təhsilin məzmunu, tərbiyənin məqsədi və mahiyyətiprinsip və metodları haqqında əsərləri indi də aktuallığını itirməmişdir.

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir