Uluhiyyət tövhidi

Bizimsesimiz.info // Allahı ibadətdə birləmək nə deməkdir? Biz yalnız Allaha ibadət etməliyik. Yalnız Ondan kömək diləməliyik. Yalnız Ona dua etməliyik. Bütün ibadətlərimizi Yalnız Onun razılığını qazanmaq üçün etməliyik. Allahın razılığını qazanmağımız bizim axirətdə xilas olmağımızın yeganə vasitəsidir. Dua etdiyimizdə Ona dua etməliyik. Yalnız Ondan qorxmalıyıq. Əlbəttə insan hansısa bir vəhşidən və ya təhlükədən qorxa bilər. Bu təbii bir qorxu hissidir. Lakin, bu qorxu Allah qorxusu ilə eyni dərəcəyə gəlmə- məlidir və onun yerini almamalıdır. Belə ki, Allahın izni olmadan kiminsə ona zərər verə biləcəyinə inanmamalıdır.

Allahın izni olmadan kimsə insana nə zərər nə də xeyir verə bilər. Sevgili Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi va səlləm) buyurur: “Əgər bütün insanlar birlikdə sənə bir xeyir vermək istəsə, Allahın sənə yazdığından başqa xeyir verə bilməz. Həmçinin bütün insanlar sənə zərər vermək istəsələr Allahın izni olmadan sənə zərər verə bilməzlər.” Buna görə də biz yalnız Ondan yardım diləməli yalnız Ona yönəlməliyik. İnsan insandan yardım diləyə bilər. Ancaq yalnız insanın qadir olacağı məsələlərdə bunu etməlidir. Yalnız Allahın qadir olacağı işlərdə insandan yardım diləmək olmaz. Məsələn, xəstələndikdə biz şəfanı yalnız Allahdan diləyirik, həkimə isə onun bacaracağı şəkildə kömək etməsi üçün müraciət edirik. Çünki, duaları qəbul edən yalnız Odur. Uca Allah buyurur. “Qullarım Məni səndən soruşsalar: Mən onlara yaxınam, dua edənin duasını qəbul edərəm.” 1

Ayədən də göründüyü kimi Uca Allah bizə yaxın olduğunu və dua etdiyimizdə Onu qəbul etdiyini deyir. O zaman Allah ilə bizim aramızda heç bir vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Allah bizim qəlbimizdə olanı bilir və bizi hər yerdə və hər zaman eşidir. Belə olan təqdirdə bəzi insanların Allaha dua edərkən xüsusi yerlərə, qəbirlərin yanına getməsi, Allahdan kimin isə xatirinə istəməsi düzgün deyil.

Həmçinin Uca Allah çox mərhəmətli, rəhimlidir. Bir daha xatırladaq ki, əgər biz Allah ilə öz aramıza vasitəçi təyin etsək ona şirk qoşmuş olarıq.

Məsələn, hansısa bir saleh insanın, seyyidin qəbrinə getsək və ona dua etsək ki, o da Allahdan istəsin bu şirk bir əməldir. Bu əməli etdikləri üçün Məkkə müşriklərini Allah yalançı adlandırdı. Uca Allah buyurur: “Onlar Allahı qoyub özlərinə nə bir zərər, nə də bir fayda verə bilənlərə ibadət edir və: “Onlar Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir!”– deyirlər. De: “Yoxsa Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyimi xəbər ve rirsiniz?” Allah onların qoşduqları şəriklərdən uzaqdır və ucadır.” 2

Ayədən də göründüyü kimi biz yardımı da, şəfaəti də Allahdan diləməliyik. Çünki, Allah ondan qeyrisindən yardım və şəfaət diləməmizi istəmir. Allahdan kiminsə xatirinə istəmək olmaz. Məsələn, Ey Rəbbim mənə filankəsin xatirinə kömək et. Bu da Allah qatında qəbul edilməz bir əməldir. Ancaq biz Rəbbimizə Özünün də dediyi kimi Onun gözəl adları ilə dua edə bilərik. Məsələn, Ey Rahmən- mərhəmətli Allahım, mənə rəhm et. Ey Vəhhab olan, yəni qarşılıqsız bəxş edən Allahım, mənə elm, ruzi və s. bəxş et. Allahın gözəl adları ilə dua edərkən biz həm də Rəbbimizi daha yaxından tanıyarıq. Ona dua edərkən istifadə etdiyimiz adlarının mənalarını öyrənərik.

Biz Allaha öz yaxşı əməlimizlə də dua edə bilərik. Məsələn, Allahım, mən o yaxşılığı Sənin üçün etdim, mənə yardım et. Bu zaman əl bəttə ki, etdiyimiz və duada istifadə etdiyimiz həmin əməlin ixlaslı bir şəkildə edildiyini dəqiq bilməliyik. Bir də saleh olan və yaşayan bir müsəlman qardaşına “mənim üçün dua et” deyə bilərik. Bu zaman biz həmin insanın zahiri əməllərdə və həyatında nə dərəcədə Allahın əmr lərini yerinə yetirdiyinə baxarıq. Saleh əməlli insanlara yalnız sağ ikən bizim üçün dua etməkləri məqsədi ilə müraciət etməliyik. Öldükdən sonra saleh olan insana mənim üçün dua et deyə müraciət etmək olmaz.

Çünki, ölülər eşitməzlər və onların dünya ilə əlaqələri kəsilmişdir. Onlar bərzəx həyatı yaşayırlar. Uca Allah buyrur: “Sən qəbirdə olanlara eşitdirə bilməzsən”,3 “Şübhəsiz ki, sən ölülərə eşitdirə bilməzsən.”4

Bununla yanaşı valideynin də övladı üçün etdiyi dua Allah qatında qəbuldur. Bu məqamı müsəlman gənclər xüsusi ilə nəzərə almalıdırlar Valideyn haqqlarına ciddi riayət etməlidirlər ki, onların xeyir duasını alsınlar. Amma eyni zamanda biz bilməliyik ki, valideynlərin haqqı Rəbbimi zin haqqının önünə keçə bilməz. Beləcə Tövhidin bu növü Uluhiyyət Tövhidi adlanır. Allah bütün peyğəmbərlərini insanları yalnız Ona ibadətə də vət etsinlər deyə göndərmişdir. Çünki, insanlar hər zaman Allahın Rəbb oldu- ğunu, yəni rububiyyət tövhidini müəyyən qədər qəbul edirdilər. Ancaq onlar Allaha ibadətdə şərik qoşmuşdular. Ona görə də islamın ilk təməli olan “lə iləhə ilallah” kəlamı da Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir varlığın olmamasının şəhadətidir. Yəni biz Allahdan başqa bütün ibadət edilənləri (dua edilən, yardım dilənən, qurban kəsilən və s.) inkar edirik. Yalnız Allaha ibadət edəcəyimizə söz veririk. Çünki, Böyük Allah bizi bunun üçün yaratdı.

Allahım, bizi Sənə muvahhid (Allaha şərik qoşmayan, Tövhidlə ibadət edən) olaraq ibadət edən qullarından et. Amin

Qaynaqlar

1 Bəqərə 186

  1. Yunus 18

3 Fatir surəsi 22-ci ayə

4 Rum surəsi 52-ci ayə

1 COMMENTS

  1. buy clomid com 20 E2 AD 90 20Bestlla 20Viagra 20P 20Ntet 20Lagligt 20 20Donde 20Puedo 20Comprar 20Viagra 20En 20Argentina donde puedo comprar viagra en argentina Russia holds a veto on the Security Council and previouslyused it on three occasions when Western powers sought to condemnAssad over the war in Syria

LEAVE A RESPONSE

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir