Uca bir varlıq var,verib bir təkan,
Aləmi yaradıb,edib bir məkan.
Duyğumu,ruhumu göylərə çəkən
Əzəli,əbədi göz yaşayacaq.

Kainat dumanlı toz halındadır,
Nisbi bir qarışıq qaz halındadır.
Dünyamız sirli səs,söz halındadır-
Tanrı dediyini yaz,-yaşayacaq.

Yaradan yaratmış ulduzu,ayı
Nə zaman,nə qədər?Bilinməz sayı.
İlk canlı başlanğıc seçmişdir suyu,
Bəşər tarixində iz yaşayacaq.

Yaranmış nə varsa-bil,arasında,
Bir nur var,işıq var zil qarasında.
Bir parlaq ulduz var göy sırasında-
İçində milyard il köz yaşayacaq.

Hər şey hərəkətdə,ötüb gedəcək,
Görünən nə varsa itib gedəcək.
Zaman,məkan birdi,-bitib gedəcək,
Öz ilkin halında toz yaşayacaq.

Heç nə yayınmayır Tanrı gözündən,
Bir kəs çıxa bilməz Haqqın izindən.
Varlıq var olubdur bir “Ol”-sözündən-
Dünyanı yaşadan söz yaşayacaq.

Tanrı yaradandır,tikən ,qurandır,
Hər kəsdən sonda bir hesab sorandır…
Küllü kitablardan üstün Qur”andır-
Ayələr açdığı riz yaşayacaq.

Düz qiymət verilir, düz beytə,bəndə,
Düz -düşməz heç zaman kəməndə,bəndə.
Tanrının yolunda olan düz bəndə
Cənnətdə min nemət-naz yaşayacaq.

Akif, unutma ki,Tanrı yanında,
Göylərin müqəddəs Haqq divanında,
Hər ruhun ayrıca sınaq anında,
Acıq alın,bir ağ üz yaşayacaq.

Akif AMAL Əlifoğlu.
26.12.2003.

BIR CAVAB BURAXIN

Please enter your comment!
Please enter your name here