Bizimsesimiz.info // Hacı Zeynalabdin Şirvani (1780-1838) Şamaxıda doğulmuş, kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Kərbəlaya köçmüşdü. Burada mükəmməl dünyəvi və dini təhsil alan Şirvani ömrünün 37 ilini səyahətdə keçirmişdir. O, 70 min kilometrdən artıq məsafə qət etmiş, Azər¬baycan, İran, İraq, Ərəbistan, Şimali Afrika, Türkiyə, Avropa, Hindis¬tan, Orta Asiya və sair yerlər haqqında öz əsərlərində maraqlı məlu¬matlar vermişdir. Hacı Zeynalabdin Şirvaninin “Bustanüs-səyahə” və “Riyazüs-səyahə” əsərləri məşhurdur. Səyyah həm də nemətullahi təriqətində yüksək məqama malik idi və nemətullahi şeyxlərindən sayılırdı. Bu təriqətin ənənəsinə uyğun olaraq ona “Məstəli şah” ləqəbi ilə müraciət edirdilər. // islam.az

BIR CAVAB BURAXIN

Please enter your comment!
Please enter your name here